Project

Nieuwe riolering in Beethovenstraat

In samenwerking met

Een deel van het riool in de Beethovenstraat is verouderd. Daarom vervangt Waternet dit riool dat tussen de Prinses Irenestraat en de Cornelis Dopperkade ligt. De werkzaamheden starten vanaf april 2019 en duren ongeveer anderhalf jaar.

 

 

Wat gaan we doen?

Het verouderde riool ligt onder de westelijke ventweg van de Beethovenstraat. Het nieuwe riool komt onder het fietspad tussen de ventweg en de Beethovenstraat. Wij doen dit omdat dan niet alle bomen gekapt hoeven te worden. Helaas kunnen niet alle bomen blijven staan. In totaal moeten we 20 bomen langs de Beethovenstraat kappen. Deze bomen hebben al een mindere groei. De twee gezonde bomen bij de brug Zuider-Amstelland blijven staan. En dit geldt ook voor alle bomen langs de ventweg.  Nadat we het riool hebben aangelegd, planten we nieuwe bomen (platanen) op dezelfde plek terug. We zorgen er dan voor dat de nieuwe bomen een betere groeiplek krijgen door meer ruimte te geven aan de wortels.

 

 

Wat betekent dit voor u?

Zoals bij alle werkzaamheden kan er tijdens de werkzaamheden sprake zijn van enige geluidshinder. Dit verschilt per fase en we proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen er per fase enkele parkeerplekken in de ventweg komen te vervallen. We hebben deze ruimte dan nodig om (veilig) te kunnen werken. Tijdens de werkzaamheden blijven alle straten en huizen van de Irenebuurt bereikbaar voor auto’s fietsers en voetgangers.
Tijdens de werkzaamheden aan de bomen (snoeien en rooien) zal het autoverkeer op de Beethovenstraat tijdelijk over de trambaan rijden.

Waarom een nieuw riool?

Bij de ontwikkeling van de Irenebuurt is in de jaren ’50 een transportriool onder de ventweg aangelegd. Dit riool voert al het afvalwater uit de wijk en het omliggend gebied af. Het riool is inmiddels 65 jaar oud en is aan vervanging toe. Het riool is in de loop der jaren namelijk verzakt waardoor het minder afvalwater kan afvoeren. Daarnaast hebben we te maken met de ontwikkelingen van de Zuidas, waarvoor ook extra capaciteit in het riool nodig is. Om het riool toekomstbestendig te maken, is het daarom belangrijk dat het riool zo spoedig mogelijk wordt vervangen en vergroot.

Planning

April - september 2019: Verleggen kabels en leidingen in de ventweg

September - november 2019: kappen en snoeien van de bomen en verleggen kabels en leidingen langs de Beethovenstraat

December 2019 – augustus 2020: aanleg van het nieuwe riool in het fietspad van de Beethovenstraat

Blijf op de hoogte