Project

Persleiding Maarssen

Wordt aan gewerkt

Namens

Het rioolwater van de gemeente Maarssen wordt in 2019 niet meer op de rioolwaterzuivering (RWZI) Maarssen gezuiverd, maar op de RWZI Leidsche Rijn. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht sluit – in goede samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - het Maarssens riool aan op de zuivering Leidsche Rijn. Dit is een goedkopere en efficiëntere oplossing dan het renoveren van de oude installatie in Maarssen én het draagt bij aan de waterkwaliteit op de Vecht. In 2018 wordt hiervoor een rioolgemaal gebouwd en een persleiding aangelegd.

Wat gaan we doen

We leggen een persleiding aan van de Klokjeslaan in Maarssen tot aan de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn. Omdat de persleiding onder de grond komt te liggen moet op sommige plaatsen de straat opgebroken worden. We leggen de persleiding aan onder de Klokjeslaan, Piet Heinstraat, M.A. de Ruyterstraat, van Speykstraat, Europalaan en de Maire Hofstedelaan. Vanaf hier wordt de leiding aangelegd in de berm aan de oostzijde van de Sweserengseweg. Ter hoogte van de op- en afrit naar de N230 kruist de leiding de Sweserengseweg en zal beneden aan het talud verder worden aangelegd richting de N230. Vanaf hier zal de leiding in het voetpad dat parallel loopt aan de N230 richting de Zuilensebrug worden gelegd. Bekijk de overzichtstekening (pdf, 2,7mb) om te zien waar de persleiding precies wordt aangelegd.

Het rioolgemaal wordt gebouwd op het terrein waar nu de rioolwaterzuivering staat.

Planning

De werkzaamheden starten op woensdag 30 mei en zijn naar verwachting uiterlijk vrijdag 26 oktober gereed. De aannemer is gestart start het aanleggen van de persleiding en werkt van Klokjeslaan richting Dr. Plesmanlaan. Bekijk hier de fasering en de bijbehorende planning

Blijf op de hoogte