Voorbereidende werkzaamheden sloop rioolwaterzuivering

Waternet heeft het afgelopen jaar een rioolgemaal gebouwd en een persleiding aangelegd om rioolwater uit Maarssen naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn te kunnen pompen. Vanaf 1 juni 2019 wordt afvalwater naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn gepompt en kan de rioolwaterzuivering in Maarssen stoppen. Omdat de rioolwaterzuivering in Maarssen niet meer nodig is, gaan we deze slopen en verwijderen.

Wat gaan we doen?

We gaan eerst de tanks leegmaken en schoonmaken. Daar gebruiken we een tijdelijke pompinstallatie en schoonmaakapparatuur voor. De restanten slib en zand voeren we af met vrachtwagens.

Wanneer?

We beginnen op maandag 17 juni en zijn waarschijnlijk vrijdag 21 juni klaar.

We werken op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.

En verder?

Vervolgens worden alle apparatuur en losse inventaris uit de gebouwen verwijderd, en wordt het terrein opgeruimd. In een later stadium zullen de installaties worden gesloopt en zal het terrein gereedgemaakt worden voor haar nieuwe bestemming.

Als we meer weten over de planning, dan laten we dat u weten.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Arian van Bergen (020-608 28 46) of met de toezichthouder Rob Amsen (06-52480235). We proberen waar mogelijk de overlast zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden, dan horen we dat graag. We kijken dan wat we kunnen doen om de overlast te verminderen.