1 kilometer leiding onder de Vecht door

Op donderdag 4 oktober trekken we in Maarssen een kilometer aan leiding onder de Vecht door. De leiding maakt onderdeel van de persleiding die wordt aangelegd om afvalwater van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Maarssen naar die in Leidsche Rijn te pompen. Als het project gereed is (1 januari 2019), dan kan de RWZI in Maarssen sluiten. Dat is goed nieuws voor de Vecht. Het komt immers de waterkwaliteit van de Vecht ten goede als er geen effluent (gezuiverd afvalwater) meer vanuit de RWZI op de Vecht wordt geloodst.

Uitgebreide voorbereiding

We boren de leiding parallel aan de Zuilense Ring (N230) in Maarssen. De leiding heeft een diameter van 450mm en een totale lengte van 1050 meter. Na een lange voorbereiding en diverse overleggen met de vergunninghouders (Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Pro-Rail en Waternet) waren maandag 24 september alle vergunningen binnen en konden we starten met de voorbereidingen voor het intrekken. Als deze boring gereed is volgen nog een boring met een lengte van 450 meter (onder de sloot naast de Zogweteringlaan) en drie boringen van enkele tientallen meters.

En hoe lang is dan eigenlijk zo’n leiding? Zie onderstaande foto’s.

De kraan bij het boorgat waar de leiding ingetrokken wordt

Leiding met op de achtergrond nog net de oranje kraan te zien

Leiding getekend op de kaart van Maarssen