Werkzaamheden Piet Heinstraat

De eerste honderd meter van de Piet Heinstraat hebben we inmiddels voorzien van een nieuwe persleiding. We zijn ook gestart met opnieuw bestraten.

De persleiding leggen we twee tot drie meter onder maaiveld aan. We verwachten nog ongeveer twee tot drie weken in de Piet Heinstraat te werken. Daarna gaan we de bocht om en leggen we persleiding aan in de M.A. de Ruyterstraat.

Voorafgaand aan de werkzaamheden in de volgende straat brengen we bewoners op de hoogte met een bewonersbrief om te informeren over de geplande werkzaamheden.

Als bij u de straat wordt opengebroken om de persleiding aan te leggen zijn parkeerplaatsen op eigen terrein beperkt bereikbaar en zijn parkeerplaatsen in de straat mogelijk niet te gebruiken.

Waar mogelijk wordt gezorgd dat de straat toegankelijk blijft voor verkeer door één rijrichting vrij te houden.

Om het proces te versnellen worden de werkzaamheden vanaf week 26 uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur.