Werkzaamheden M.A. de Ruyterstraat

In de Piet Heinstraat is  de persleiding aangelegd en zijn stratenmakers bezig de straat te herstellen.

De werkzaamheden in de M.A. de Ruyterstraat zijn begonnen. Deze duren naar verwachting nog twee tot drie weken. Daarna leggen we de persleiding de hoek om richting de Van Speykstraat, waarna we via de Europalaan de persleiding in de wijk aanleggen richting ringweg.

Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen omwonenden een bewonersbrief  met informatie over de geplande werkzaamheden en het parkeerverbod. Als in uw straat de straat wordt opengebroken om de persleiding aan te leggen, zijn parkeerplaatsen op eigen terrein beperkt bereikbaar en zijn parkeerplaatsen in de straat mogelijk niet te gebruiken.Waar mogelijk wordt gezorgd dat de straat toegankelijk blijft voor verkeer door één rijrichting vrij te houden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.