Bouwterrein Geertruid Veerenlaan

We leggen met behulp van een gestuurde boring een leiding aan onder de Vecht, Amsterdam Rijnkanaal en Pro-Railsporen. Hiervoor is het nodig om een bouwterrein aan te leggen op het Jan van Wijkpad (parallel aan de Zuilense Ring).

We leggen een tijdelijk bouwterrein aan om de boring onder de Vecht, Amsterdam Rijnkanaal en Pro-Railsporen door uit te kunnen voeren. Dit bouwterrein leggen we aan op het wandelpad langs de sloot parallel aan de Zuilense Ring. We moeten helaas daarvoor een gedeelte van de struiken op de Geertruid Veerenlaan tegenover huisnummer 62 t/m 78 verwijderen. Na afloop van de werkzaamheden planten we struiken terug. Op dit bouwterrein lassen we de buiselementen aan elkaar.

Planning

Begin augustus start de aannemer met de werkzaamheden. De boring is naar verwachting eind september gereed. Aansluitend leggen we de leiding onder het wandelpad aan. We verwachten dat het wandelpad medio november weer hersteld en toegankelijk is.

Wat betekent dit voor bewoners

De werkzaamheden vinden plaats op het tijdelijke bouwterrein. Om buizen, materiaal en materieel op het bouwterrein te krijgen is groot transport (vrachtverkeer) nodig . Op de Geertruid Veerenlaan ter hoogte van huisnummer 62 t/m 78 zijn een aantal parkeerplaatsen daarom tijdelijk niet te gebruiken.

Ook kan er enige geluidsoverlast zijn van de kranen en andere machines die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. Mocht het door onvoorziene omstandigheden nodig zijn dat buiten deze tijden wordt gewerkt, dan laten wij dit bewoners tijdig weten.