Fles met eerste rioolwater van Maarssen naar Leidsche Rijn

Maandag 23 april heeft bestuurder Rolf Steenwinkel een fles rioolwater naar zijn collega-bestuurder Bert de Groot op de zuivering in Leidsche Rijn gebracht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden starten hiermee een samenwerking om tegen zo laag mogelijke kosten de waterkwaliteit in de regio te verbeteren. Naast de rioolwaterzuivering in Maarssen wordt ook de zuivering van Maarssenbroek op Leidsche Rijn aangesloten


Afbeelding: Rolf Steenwinkel en Bert de Groot bij de Vecht in Maarssen

Waternet start met het aanleggen van een persleiding en rioolgemaal om de rioolwaterzuivering in Maarssen te kunnen sluiten. Rioolwater van de rioolwaterzuivering  in Maarssen kan met de nieuwe leiding naar Rioolwaterzuivering Leidsche Rijn worden verplaatst en daar worden gezuiverd. Begin 2019 moet de 6 kilometer lange nieuwe leiding er liggen en kan de zuivering Leidsche Rijn de taken overnemen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen om tot deze oplossing te komen. Waternet voert de werkzaamheden uit. Deze oplossing is goedkoper en efficiƫnter dan het renoveren van de zuivering in Maarssen en het draagt bij aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit van de Vecht.

Voordelen

De samenwerking tussen de twee waterschappen biedt veel voordelen:

  • Het samenbrengen van de afvalwaterstromen biedt meer mogelijkheden voor het terugwinnen van grondstoffen en energieproductie. Ook is er minder CO2 productie;
  • Het effluent (het gezuiverde water) van de zuivering Leidsche Rijn komt niet meer uit op de Vecht, maar op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit komt de kwetsbare waternatuur in de Vecht ten goede;
  • Gemeente Maarssen krijgt nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen: de huidige zuiveringsinstallatie ligt dicht bij de bebouwing van Maarssen-dorp;
  • Het besluit geeft tot slot invulling aan het Bestuursakkoord Water: een landelijke afspraak van de afvalwatersector om door samenwerking tot lagere kostenstijging te komen.

Waar komt de leiding en het rioolgemaal

De persleiding wordt aangelegd van de Klokjeslaan, langs de Sweserengseweg naar de Zuilense Ring (N230). Langs de N230 komt de persleiding in het parallel gelegen voetpad. De leiding wordt onder de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal door getrokken. Via de Niels Bohrweg komt de leiding onder de A2 door en uiteindelijk bij de zuivering Leidsche Rijn aan de Proostwetering.

Het rioolgemaal wordt gebouwd op het terrein waar nu de rioolwaterzuivering in Maarssen staat.

Op de websites van beide waterschappen staat meer informatie over de werkzaamheden in Maarssen en in Maarssenbroek