Project

Groot onderhoud dijk Proostdijlaantje

Wordt aan gewerkt

De dijk bij het Proostdijlaantje in Mijdrecht is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren. 

Proostdijlaantje

Blijf op de hoogte

 

Traject

Proostdijlaantje

Polder Derde bedijking
Gemeente De Ronde Venen
Lengte traject 1 kilometer
Status  voorbereiding
Laatste update januari 2020

Locatie van het dijktraject

Het Proostdijlaantje ligt in Mijdrecht in de gemeente De Ronde Venen. De dijk begint op de kruising met de Prinses Beatrixlaan en eindigt bij de Burgemeester Padmosweg. De dijk is circa 1 kilometer lang en is voor het overgrote deel een geasfalteerd wandelpad. De dijk keert het water uit de ringvaart en watergangen die daarmee in verbinding staan en beschermt daarmee de polder Derde Bedijking.

Wat gaan wij doen?

Op dit moment werken wij aan het ontwerp voor de dijk. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de omgeving en de natuur. Als het ontwerp klaar is en de kapvergunningen ter inzage ligt, organiseren gemeente Ronde Venen en Waternet een bewonersavond. Hierin informeren wij de bewoners en eigenaren over het ontwerp en welke consequenties dat heeft voor de omgeving. Het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘Bomenwacht’ geeft deze avond uitleg over de bomen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020.

Kruising Graaf van Solmsstraat

Op de kruising van het Proostdijlaantje met de Graaf van Solmsstraat kan de dijk niet met grond worden opgehoogd, omdat het hoogteverschil tussen de weg (Graaf van Solmsstraat) en de dijk (Proostdijlaantje) te groot is. Voor deze kruising onderzoeken wij andere manieren om de dijk weer veilig te maken.

Momenteel hebben wij een ontwerpoplossing gevonden voor de kruising Graaf van Solmsstraat. Hierbij zal de dijk niet verplaatst hoeven te worden ten opzichte van de huidige legger (vastgelegde contouren van de dijk). Dit betekent dat er niet, zoals eerder verwacht, een leggerwijziging hoeft te komen. Dat maakt dat het project nu een groot onderhoudsproject wordt genoemd en onder Waternet valt. 

Huidige werkzaamheden

Momenteel wordt er gewerkt aan het groenplan. Het voorlopig ontwerp en de bomenrapportage zijn gereed. De kapvergunning ligt ter inzage. Wat betekent dat wij in 2020 kunnen starten met de uitvoering. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.