Start schoonmaak 't Slijk

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start 27 maart 2018 met het baggeren van voormalige vuilstort ’t Slijk bij Maarssen. De vervuilde bodem wordt afgedekt met een isolatielaag zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden in het oppervlaktewater van ’t Slijk en de Vecht. Zo wordt de voormalige vuilstort wordt weer een natuurlijke plek.

Pieter Kruiswijk, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap: ‘Het gaat hier om een prachtig natuurgebied. We hebben eerst onderzocht hoe we de verontreiniging het beste konden aanpakken. Afdekken bleek de beste oplossing. Tijdens het onderzoek hebben we direct omwonenden betrokken bij onze plannen. Het eigendom van ‘t Slijk is namelijk in particuliere handen. Sommigen eigenaren hebben een boot en willen graag naar de Vecht kunnen varen. Daar hebben we als waterschap rekening mee gehouden. Daarom blijft ’t Slijk voor hen bevaarbaar, ondanks de afdeklaag, Maar in de eerste plaats is het een prachtig natuurgebied dat niet geschikt is voor recreatie, maar wel als kraamkamer voor vis.’