Project

Ipenslotersluis en Diemerdammersluis

Wordt aan gewerkt

Namens:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht keurde de Ipenslotersluis en Diemerdammersluis af. Wij hebben de Ipenslotersluis daarom vervangen. De nieuwe sluis kan twee keer zoveel water afvoeren. De Diemerdammersluis is niet meer nodig. Wij hebben een damwand geplaatst voor deze sluis. De Diemerdammersluis blijft bestaan. Deze sluis blijft een onderdeel van de dijk.

De nieuwe Ipenslotersluis 

De Ipenslotersluis ligt in de gemeente Amsterdam en de Diemerdammersluis in de gemeente Diemen. De 2 sluizen liggen in de Diemerzeedijk. Deze dijk loopt van Amsterdam tot voorbij Muiden. Al in de 13e eeuw beschermde de Diemerzeedijk het land tegen de Zuiderzee.

De sluizen liggen tussen de Ring A10-Oost en het natuurgebied 'De Diemervijfhoek'. Ze verbinden het Amsterdam-Rijnkanaal met het IJmeer/Markermeer. Als het water aan de kant van het Amsterdam-Rijnkanaal te hoog staat, dan voeren de sluizen het teveel aan water af naar het IJmeer. Zo beschermen ze Amsterdam en omgeving tegen hoog water.

Ipenslotersluis

De Ipenslotersluis is een spuisluis. Dat is een sluis om een teveel aan water af te voeren. De Ipenslotersluis was niet veilig genoeg. Daarom hebben wij deze sluis vervangen. De nieuwe sluis kan twee keer zoveel water afvoeren. We hebben de sluis op zo’n manier gebouwd dat vissen er altijd door kunnen. Ook als de sluis dicht is. 

Diemerdammersluis

De Ipenslotersluis neemt de functie over van de Diemerdammersluis. Daarom gebruiken we de Diemerdammersluis niet meer. Deze sluis is onderdeel van de dijk en blijft daarom wel bestaan. Aan de kant van het IJmeer hebben we een damwand voor de sluis geplaatst. Ook deze sluis hebben we zo gemaakt dat vissen kunnen passeren.

Wat levert het op?

Nu het werk aan de Ipenslotersluis en Diemerdammersluis klaar is,  voldoet de dijk op de plekken van deze sluizen weer aan de veiligheidsnormen. De dijk beschermt het achterliggende gebied tegen overstromingen. Nu en in de toekomst. Beide sluizen zijn visvriendelijk. Dat betekent dat vissen de sluizen kunnen passeren.

Waternet werkte namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We bereiden het werk voor. En we kijken met de aannemer mee of de uitvoering van het werk goed gebeurt. Aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft het werk uitgevoerd.

Wat is er gedaan?

In januari 2017 zijn we begonnen met het verplaatsen van de kabels en leidingen in de dijk. Daarna zijn de oude sluishuisjes van de Ipenslotersluis gesloopt. Er is een plateau gebouwd waarop de kranen konden staan. Daarna zijn de damwanden over het water aangevoerd. De damwanden zijn in de dijk getrild. Bij dit werk kwamen we verschillende obstakels in de ondergrond tegen. Hierdoor werd het moeilijker om de damwanden in de grond te trillen. De damwanden vormden een bouwkuip waar binnen we konden werken we aan de Ipenslotersluis. Als eerste hebben we de oude sluis afgebroken en een stuk van de dijk afgegraven om de nieuwe grotere, sluis te bouwen. Vervolgens hebben we een nieuwe (spui)sluis gebouwd op de plek van de Ipenslotersluis ter hoogte van de A10. In november is de nieuwe Ipenslotersluis voltooid en kan hij twee keer zoveel water afvoeren als voorheen. De sluis is visvriendelijk gemaakt. Vissen kunnen voortaan door de sluis zwemmen van het Amsterdam-Rijnkanaal naar het IJmeer en terug. 

Historisch erfgoed

De Ipenslotersluis is onderdeel van ons historisch erfgoed. De sluis is rond het jaar 1400 gebouwd. Benieuwd naar de geschiedenis van de Ipenslotersluis? U leest meer op de website van het waterschap.

Geschiedenis van de Ipenslotersluis

Bekijk de animatie over de Ipenslotersluis, waterveiligheid en de geschiedenis van de sluis en diemerzeedijk.