Project

Groot Onderhoud Zwarte Pad

Wordt aan gewerkt

De dijk langs het Zwarte Pad in Amsterdam is op sommige plaatsen te laag. Waternet voert namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht grootonderhoud uit aan de dijk.

Vanaf maandag 17 augustus 2020 zal er gewerkt worden aan het Zwarte Pad en wordt er een nieuw fietspad aangelegd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

Kerngegevens

Traject

Zwarte Pad

Polder

Amsterdam Nieuw-West

Gemeente

Amsterdam

Lengte traject

2,1 kilometer

Status

Uitvoering

Laatste update

Augustus 2020


Locatie van het dijktraject

De dijk ligt in de gemeente Amsterdam. Het dijktraject begint bij de Akerschutsluis en loopt in zuidwestelijke richting over de P. Hans Frankfurthersingel. Vervolgens loopt de kade over het Zwarte Pad langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en eindigt bij de Ookmeerweg. Het dijktraject is circa twee kilometer lang. Op de grotendeels groene dijk ligt een geasfalteerd fietspad en een onverhard wandelpad.

Wat gaan wij doen?

De dijk is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk ophogen. De dijk wordt opgehoogd en opnieuw ingezaaid met gras.

Het onderhoud ter hoogte van de woonboten, tussen de P. Hans Frankfurthersingel en het theehuis de Akermolen, is aanleiding voor de gemeente Amsterdam om het Zwarte Pad opnieuw in te richten. Een deel van het fietspad wordt verplaatst en het wandelpad op de dijk wordt voorzien van grasbetontegels. 

Op https://www.amsterdam.nl/projecten/zwarte-pad-dijkverzwaring-fietspad/?reload=true vindt u meer informatie over het ontwerp(proces). 

Planning

De werkzaamheden aan de dijk worden in vier fasen uitgevoerd. De werkzaamheden tussen het Theehuis de Akermolen en de Ookmeerweg zijn inmiddels afgerond. Wij verwachten dat de werkzaamheden tussen het theehuis en de P. Hans Frankfurthersingel in het 3e kwartaal 2020 starten. De werkzaamheden duren tot eind december 2020. Voor de start van de werkzaamheden wordt u per brief geïnformeerd wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Voorbereidingsfase

2018 - 2019

Uitvoeringsfase

3e kwartaal 2020

 

De werkzaamheden zijn verdeelt in 4 fases. Op bovenstaande afbeelding ziet u de fases en startdata. De data zijn onder voorbehoud.

Fase 1 (groen): aanleg van de funderingslaag voor het nieuwe fietspad.
Fase 2 (rood + groen): (her)asfalteren van het oude en nieuwe het fietspad.
Fase 3 (geel): ophogen en bestraten van de dijk. We werken steeds in kleine werkvakken.   
Fase 4 (blauw): aansluiting maken van de dijk op de Zuiderakerweg.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes