Uw aanvraag voor een aansluiting duurt langer

We behandelen uw aanvraag voor een aansluiting zo snel mogelijk . Helaas duurt het nu langer voor we uw aansluiting kunnen aanleggen. Dat heeft een paar oorzaken.

  1. Er is steeds meer vraag naar nieuwe aansluitingen en het aanpassen van bestaande aansluitingen. Er wordt op dit moment veel gebouwd en verbouwd om aan de grote vraag naar woonruimte te voldoen. Bij al deze bouwprojecten moeten wij voor aansluitingen op de drinkwaterleiding en het riool zorgen.
  2. We hebben een tekort aan technisch personeel. Net als bijna alle technische bedrijven in Nederland ‘schreeuwen’ ook wij om goede mensen.

Dat vinden wij erg vervelend. Daarom werken we aan oplossingen.

  1. Slimmer werken. We willen meer werk doen in kortere tijd. We passen onze manier van werken aan zodat we de doorlooptijd van een aanvraag kunnen verkorten. Dat doen we door te investeren in onze computersystemen en software.
  2. We gaan volgens verbeterde standaarden werken. Zo kunnen we het werk sneller en efficiënter uitvoeren.
  3. Betere informatie op de website bij het indienen van een aanvraag. We zien dat veel aanvragen niet goed of niet volledig worden ingediend. Dit leidt tot vertraging bij de verwerking en tot vragen bij de aanvrager. We gaan het aanvragen van een aansluiting nog beter aan u uitleggen zodat een aanvraag in één keer goed wordt afgehandeld.
  4. We doen ons uiterste best om onze vacatures zo snel mogelijk te vervullen. Daarnaast leiden we zelf nieuwe technici op en scholen we onze medewerkers bij of om.

Ondanks dat verwachten we dat het even zal duren voordat de doorlooptijden korter zullen worden. We denken dat we tot in 2023 te maken zullen hebben met langere doorlooptijden.