Onderweg naar trede 4 op de CO2-prestatieladder

In juli 2022 heeft Waternet niveau 3 van de CO2-Prestatieladder bereikt. Op dit moment bereidt Waternet zich voor om niveau 4 te halen. Dat is niet makkelijk. Het betekent dat we niet alleen moeten werken aan de vermindering onze eigen CO2-uitstoot, maar ook die van de keten én de sector.

Windmolen--pexels-george-becker.jpg

De CO2-Prestatieladder is een manier om als organisatie inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en de kosten die hier uit voortkomen . De CO2-Prestatieladder kent 5 treden met 5 als hoogste niveau. Eind juli 2022 heeft Waternet niveau 3 bereikt. Om dat te behalen hebben we eerst onze energiestromen en CO2-uitstoot in kaart gebracht. Naast CO2 zorgen ook de broeikasgassen methaan en lachgas voor klimaatverandering. De uitstoot van methaan en lachgas zijn nog niet meegenomen in de rapportage voor de CO2-Prestatieladder.

Aandacht voor brandstof, warmte en gas

Sinds 2019 is de CO2-uitstoot van Waternet hard gedaald. Door over te stappen op 100% Hollandse windenergie is de CO2-uitstoot met 93% verminderd. Daarmee is ons doel om in 2025 92% minder CO2 uit te stoten dan in 2019 al gehaald. Maar het uiteindelijke doel is een uitstoot van 0%. Daarom richt Waternet zich de komende jaren op het verminderen van de laatste paar procenten uitstoot. We kunnen onze CO2-uitstoot nog verder verlagen door minder brandstof, warmte en gas te gebruiken. Dat ziet u terug in het figuur hieronder.

De CO2-footprint van Waternet vormgegeven in een cirkeldiagram. De verdeling is als volgt: 28% warmte, 5% zakelijk vervoer, 2% vliegreizen, 1% biogas gespuid, 26% gasverbruik, 36% brandstoffen en 2% elektriciteitsverbruik.

 • Brandstof
  In 2023 zal de mobiliteitsvisie 2025 – 2030 van Waternet klaar zijn. Daarin staat welke stappen er nog nodig zijn om ons wagenpark de komende jaren helemaal duurzaam te maken.
 • Warmte
  Het hoofdkantoor van Waternet wordt voor een groot deel verwarmd via Warmte-Koude Opslag (WKO). Maar we hebben daarnaast ook nog gas nodig. Op dit moment onderzoeken we hoe we het gasverbruik kunnen verminderen zodat het hoofdkantoor (nagenoeg) gasloos is. Dat doen we door te kijken naar (extra) isolerende maatregelen en door te onderzoeken welke technieken het gasverbruik kunnen vervangen.
 • Gas
  Alle locaties van Waternet worden sinds dit jaar verwarmd met duurzaam gas. Maar we onderzoeken ook hoe we alle gebouwen van het gas af krijgen.

Samenwerken aan minder CO2-uitstoot

Waternet doet mee met verschillende nieuwe ideeën om samen met andere organisaties waarmee we samenwerken te werken aan minder CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld:

 • Verduurzaming buyer group polymeren
  De buyer group polymeren is een samenwerking van verschillende waterschappen, de Unie van Waterschappen, PIANOO en CE-Delft. De buyer group kijkt naar de klimaatimpact van verschillende polymeer-producten en gaat op zoek naar oplossingen met een lagere CO2-uitstoot.
 • CO2-beprijzing blauwe netten
  In de community of practice (CoP) praten alle 10 de Nederlandse drinkwaterbedrijven, AquaMinerals en Pipda met elkaar over het verminderen van de CO2-uitstoot. Ze wisselen ervaringen en dilemma’s uit. Deze CoP valt onder ‘blauwe netten’, een samenwerking van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en MVO Nederland.