Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Tabel afvalwatercoëfficient

De afvalwatercoëfficiënt is een getal. Met dit getal vermenigvuldigen wij het watergebruik om het aantal vervuilingseenheden te bepalen. Zo kunnen we uw aanslag bepalen. We berekenen hiermee hoe vuil uw afvalwater is. Welke coëfficiënt wij voor uw bedrijf gebruiken, hangt af van uw sector.

In de tabel afvalwatercoëfficiënten kunt u zien welke coëfficiënt we voor uw bedrijf gebruiken.

Bent u het niet eens met onze berekening?

Als u denkt dat uw afvalwater minder vuil is dan in de tabel staat, kunt u een afvalwateronderzoek laten doen. Dit onderzoek moet u wel zelf betalen. Stuur een brief naar onderstaand adres waarin u vraagt om een andere coëfficiënt te gebruiken. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.

Waternet
Afdeling Belastingen
Team Heffing
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Kan Waternet ook een hogere coëfficiënt gebruiken?

Ja, wij kunnen een hogere coëfficiënt gebruiken. Dit gebeurt als wij zelf onderzoek doen en blijkt dat uw afvalwater vuiler is dan in de tabel staat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een onderzoek naar de vervuiling van afvalwater? Bel dan 020 608 20 77 of stuur een mail naar [email protected] (U verlaat deze site).

Tabel afvalwatercoëfficiënten

Bedrijfscategorie  Afvalwatercoëfficiënt  Klasse
Aardappelverwerking  0,088  11
Bejaardencentra  0,023  8
Champignonteeltbedrijven  0,0094  6
Chocolade- en suikerwerkindustrie 0,036   9
Distilleerderijen/bottelarijen* 0,036   9
Eierverwerkende industrie 0,056  10
Elektrotechnische industrie* 0,006 5
 • als u geen ontvettings- en/of beitsbaden loost
0,0039 4
Fruitconserven-fabrieken 0,0094  6
Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnenmetaalverwerkende en overige bedrijven 0,023 8
 • als u procesafvalwater loost en die hoeveelheid apart wordt gemeten
0,0039 4
 • als u procesafvalwater loost en de hoeveelheid apart wordt gemeten. Én als u geen ontvettings-en/of beitsbaden loost
0,0025 3
Grafische bedrijven 0,023 8
Groenteconserven-bedrijven 0,023 8
Groentewasserijen 0,015 7
Horecabedrijven 0,023 8
Internaten 0,023 8
Kazernes 0,023 8
Leerlooierijen 0,015 7
Limonadefabrieken 0,0094 6
Melkveehouderijen*    
 • als u voorspoelwater en spoelwater uit melkinstallaties loost
0,056 10
 • als u voorspoelwater uit melkinstallaties niet loost, maar apart afvoert
0,0094 6
Metaalproducten- en machine-industrie* 0,0094 6
 • als u geen ontvettings- en/of beitsbaden loost
0,0094 6
 • bedrijfsonderdeel voor het aan de buitenkant schoonmaken van schepen. Daarvoor gebruikt u een zuiveringstechniek, zoals een olie-afscheider, bezinkput en zandfiltratie
0,0039 4
Onderwijsinstellingen 0,023 8
Pelsbereidingsbedrijven 0,015 7
Pluimveeslachterijen 0,056 10
Psychiatrische inrichtingen 0,015 7
Recreatiebedrijven 0,023 8
Slagerijen    
 • winkel
0,023 8
 • winkel met worstmakerij
0,036 9
 • winkel met worstmakerij en slachterij
0,036 9
 • slachthuizen*
0,088 11
Snackbedrijven 0,056 10
Textielbedrijven 0,023 8
Vatenwasserijen* 0,33 14
Verf- en drukinktfabrieken    
 • producten gemaakt van natuurlijke oplosmiddelen. Het lozen van loogbaden is hierbij niet inbegrepen
0,023 8
Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux Hotelclassificatie 0,015 7
Verpleeghuizen 0,015 7
Visverwerkende bedrijven    
 • rokerijen
0,023 8
 • marineerbedrijven bij lozing van voorbaden
0,33 14
 • overige en/of gecombineerde activiteiten
0,056 10
 • viswinkels en bedrijfsruimten voor ambulante handel (o.a. foodtrucks)
0,036 9
 • zonder een goed werkende slibvangput en vetafscheider
0,056 10
Vleeswarenbedrijven 0,015 7
Wasserijen    
 • natwasserijen
0,0094 6
 • wassalons*
0,015 7
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren 0,023 8
 • zonder (voldoende goede) saneringsmaatregelen
0,088 11
 • inrichtingen die alleen bestemd zijn voor het aan de buitenkant reinigen van motorvoertuigen*
0,006 5
Ziekenhuizen 0,015 7
Zuivelindustrie    
 • jaarlijks voert u meer dan 10 miljoen kg aan
0,0094 6
 • zuivelverwerking op een ambachtelijke manier
0,015 7
 • ijsbereiding
0,015 7
Zwem- en badinrichtingen 0,0039 4
 • onderdelen voor suppletie en filterspoeling. Voor zover u de hoeveelheid water daarvoor apart vaststelt
0,0010 1
 • sauna's
0,0094 6
Bedrijfscategorieën of onderdelen daarvan die niet in deze tabel staan 0,023 8
* niet in de coëfficiënt inbegrepen: afvalwater door persoonlijke verzorging van medewerkers van bedrijven of bedrijfsonderdelen 0,023 8
Berrybot Berry, de digitale assistent