Kwijtschelding voor kleine ondernemers

Sinds 1 januari 2019 kunt u als kleine ondernemer kwijtschelding aanvragen voor uw particuliere aanslag waterschapsbelasting. Bijvoorbeeld als u zzp'er bent. Of als u een eenmanszaak hebt. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u de aanslag niet te betalen.

U bent ondernemer als u zelf geld verdient. Ook als u dit geld verdient naast uw loon of uitkering.

U hoeft niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Staat u wel bij de KvK ingeschreven, maar verdient u als ondernemer geen geld? Dan ziet Waternet u toch als ondernemer.

 

Voorwaarden kwijtschelding

U krijgt misschien kwijtschelding als deze voorwaarden voor u gelden:

  • U hebt een laag inkomen.
  • U hebt geen eigen huis dat meer waard is dan uw hypotheek.
  • U bent een natuurlijk persoon (dus geen BV of soortelijke rechtsvorm).

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor uw bedrijfsaanslag.

 

Kwijtschelding aanvragen

Passen de voorwaarden bij uw situatie? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Vul hiervoor het formulier 'kwijtschelding voor ondernemers' in.

Let op: woont u in de gemeente Amsterdam, Hilversum, Gooise Meren, Weesp of Wijdemeren? Vraag dan kwijtschelding aan bij uw gemeente.

Download formulier kwijtschelding voor ondernemers (pdf, 1,6 MB)

Vul het formulier helemaal in. Stuur het daarna met de nodige bijlagen naar:

Waternet
Antwoordnummer 39230
1090 VC Amsterdam

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een brief. Zo weet u dat we uw aanvraag gaan behandelen.

Aangifte inkomstenbelasting nodig

Voor het behandelen van uw aanvraag hebben wij uw definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019 nodig. Hebt u die nog niet? Dan kunt u wel alvast kwijtschelding bij ons aanvragen.

U krijgt de uitspraak pas nadat wij uw aangifte inkomstenbelasting hebben. Als u kwijtschelding aanvraagt, hoeft u uw aanslag niet te betalen totdat u de uitspraak krijgt.

 

Voor welke soorten belasting kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor de watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. U krijgt dus geen kwijtschelding voor watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterrein.

Meer over soorten waterschapsbelasting

Vraag en antwoord over kwijtschelding