Aanmelden voor zakelijke klanten

Hebt u een nieuw zakelijk adres? En wilt u op dit adres drinkwater van Waternet? Meld uw bedrijf dan direct aan.

U hebt nog niet alle gegevens goed ingevuld. Controleer uw gegevens hierboven en pas ze aan.

Uw klantgegevens

*
*
*
*
*
Hoe wilt u betalen? Verplicht

Uw betaalgegevens

*

Leveringsadres:

*
*

Postadres (alleen invullen als deze anders is dan het leveringsadres):

Heeft u postbusnummer? Vul dan het veld postbusnummer in? Heeft u dit niet? Vul dan uw huisnummer en postcode in.

*
*
*
*
Is er een watermeter aanwezig? Verplicht

Meternummer en meterstand:

*
*

Hoeveel WOZ-objecten hebt u?

*

Versturen:

*
Akkoordverklaring Verplicht