Kwijtschelding

Hebt u weinig inkomen? Misschien kunt u kwijtschelding krijgen voor uw aanslag waterschapsbelasting.

Direct regelen

De aanslagen waterschapsbelasting komen later dan u gewend bent. Wacht tot u de aanslag hebt gekregen en dien dan online uw kwijtscheldingsverzoek in. Kies uw gemeente, en wij verwijzen u direct naar de juiste plek.

Kwijtschelding aanvragen

Als u elk jaar automatisch kwijtschelding krijgt

Hebt u ons toestemming gegeven om elk jaar automatisch te controleren of u recht hebt op kwijtschelding? Dan hoeft u niets te doen. Ook dit jaar doen we deze controle. U krijgt onze beslissing alleen later dan normaal.

Maak uw keuze

Kwijtschelding aanvragen

U kunt hier online kwijtschelding aanvragen. U ziet meteen of u de aanvraag bij Waternet moet doen, of bij uw gemeente. Als u uw kwijtschelding bij Waternet kunt aanvragen, kunt u dat meteen online regelen.

Nu aanvragen
Nu aanvragen

Veelgestelde vragen

U kunt online kwijtschelding aanvragen. U ziet meteen of u de aanvraag bij Waternet moet doen, bij uw gemeente of bij BghU. Als u kwijtschelding bij Waternet moet aanvragen, kunt u dat gelijk online regelen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. U krijgt dus geen kwijtschelding voor watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterrein. 

Als u kwijtschelding aanvraagt bij uw gemeente krijgt u soms toch nog een aanmaning van ons. Dat komt omdat uw verzoek nog in behandeling is.

Bekijk wat u moet doen

Nee, als u kwijtschelding bij Waternet aanvraagt, kunt u ons toestemming geven om uw gegevens in de toekomst opnieuw te gebruiken. We vragen dan elk jaar uw gegevens op bij andere overheden, zoals de Belastingdienst. Met deze gegevens beslissen we automatisch of u kwijtschelding krijgt of niet.

Lees meer
Meer vragen over waterschapsbelasting