Belasting op leidingwater voor bedrijven

U betaalt 2 soorten belastingen over uw drinkwater: btw en belasting op leidingwater (bol). Bol is een milieubelasting. Daarmee wil de Rijksoverheid bedrijven en huishoudens aanmoedigen om zuiniger om te gaan met drinkwater.

Hoeveel bol u betaalt hangt af van het aantal kubieke meters (m3) drink- of industriewater dat we per WOZ-object aan u leveren. Deze bedragen staan op uw (drink)waterrekening.

Wat is een WOZ-object?

De afkorting "WOZ" staat voor "Waardering Onroerende Zaken." De WOZ-waarde is de geschatte waarde van een huis, kantoor, stuk grond of een ander onroerend goed (object) en wordt gebruikt om de hoogte van sommige belastingen te berekenen. De WOZ-waarde van een onroerend goed wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente. Meestal is dat de waarde op 1 januari van dat jaar. We noemen dat de peildatum van de WOZ-waarde.

Aantal aangesloten WOZ-objecten doorgeven

Gebruikt u meer dan 300 m3 drinkwater per jaar? En hebt u meerdere WOZ-objecten? Dan hoeft u per WOZ-object geen bol te betalen over het verbruik boven de 300 m3. U moet dan wel het aantal aangesloten WOZ-objecten aan ons doorgeven. Dat kan op twee manieren.

1. Met een online formulier

Bent u al klant en hebt u het aantal op een drinkwateraansluiting aangesloten WOZ-objecten nog niet aan ons doorgegeven? Gebruik dan het online formulier. U kunt de WOZ-eenheden vinden op uw aanslagbiljet onroerendezaakbelasting (OZB) of WOZ-beschikking.

Aantal aangesloten WOZ-objecten doorgeven

2. Bij het aanmelden als klant

Bij het aanmelden als nieuwe klant kunt u het aantal WOZ-objecten met drinkwateraansluiting aan ons doorgeven. U vindt het aantal WOZ-objecten op uw aanslag OZB of op een WOZ-beschikking.

Aanmelden als nieuwe klant

Meer weten 

Hebt u een vraag over de berekening van bol op uw drinkwaterrekening? Neem dan contact op met onze klantenservice. Hebt u vragen over het invullen van de Verklaring WOZ-eenheden? Neem contact op met uw gemeente (afdeling gemeentebelastingen).

Zie ook