Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bezwaar en beroep voor bedrijven

Bent u het niet eens met uw aanslag waterschapsbelasting? Dan kunt u per post een bezwaar indienen bij de ambtenaar belast met de heffing. Stuur het binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag in.

Lever uw bezwaar in het Nederlands bij ons aan. Leg uit waarom de aanslag volgens u niet klopt. Zorg er ook voor dat de volgende informatie erin staat:

  • datum
  • aanslagnummer
  • naam van uw bedrijf
  • adres
  • naam en functie van de ondertekenaar
  • handtekening

Adres Waternet

Waternet
Afdeling Belastingen  
Team Heffing 
Postbus 94127 
1090 GC Amsterdam

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, zien wij dit automatisch als een verzoek om uw betaling uit te stellen. Hebt u inmiddels betaald en krijgt u gelijk? Dan betalen we het (te veel) betaalde bedrag aan u terug.

Let op: bezwaar tegen WOZ-waarde

Hebt u bezwaar tegen de WOZ-waarde die staat op de aanslag watersysteemheffing? Dan kunt u dit indienen bij de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd:

  1. Neem contact op met de 'Ambtenaar belast met de heffing' van uw gemeente. 
  2. Verlaagt de gemeente uw WOZ-waarde? Dan krijgt Waternet automatisch bericht. 
  3. Wij passen uw aanslag aan als de gemeente ons bericht dat uw WOZ-waarde lager is. 
  4. U ontvangt bericht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Berrybot Berry, de digitale assistent