Bezwaar en beroep voor bedrijven

Bent u het niet eens met uw aanslag waterschapsbelasting? Dan kunt u per post een bezwaar indienen bij de ambtenaar belast met de heffing. Stuur het binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag in.

Lever uw bezwaar in het Nederlands bij ons aan. Leg uit waarom de aanslag volgens u niet klopt. Zorg er ook voor dat de volgende informatie erin staat:

  • datum
  • aanslagnummer
  • naam van uw bedrijf
  • adres
  • naam en functie van de ondertekenaar
  • handtekening

Adres Waternet

Waternet
Afdeling Belastingen  
Team Heffing 
Postbus 94127 
1090 GC Amsterdam

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, zien wij dit automatisch als een verzoek om uw betaling uit te stellen. Hebt u inmiddels betaald en krijgt u gelijk? Dan betalen we het (te veel) betaalde bedrag aan u terug.

Let op: bezwaar tegen WOZ-waarde

Hebt u bezwaar tegen de WOZ-waarde die staat op de aanslag watersysteemheffing? Dan kunt u dit indienen bij de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd:

  1. Neem contact op met de 'Ambtenaar belast met de heffing' van uw gemeente. 
  2. Verlaagt de gemeente uw WOZ-waarde? Dan krijgt Waternet automatisch bericht. 
  3. Wij passen uw aanslag aan als de gemeente ons bericht dat uw WOZ-waarde lager is. 
  4. U ontvangt bericht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.