Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Soorten waterschapsbelasting voor bedrijven

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Het gaat hier om watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Welke belastingen uw bedrijf betaalt, hangt af van uw situatie.

Wilt u weten hoeveel waterschapsbelasting u betaalt?

Bekijk tarieven waterschapsbelasting voor bedrijven

Watersysteemheffing

Alle eigenaren van een gebouw of stuk grond betalen elk jaar watersysteemheffing. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop. Er zijn meerdere soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

  • Watersysteemheffing gebouwd: u bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de WOZ-waarde.
  • Watersysteemheffing ongebouwd: u bent eigenaar van grond en betaalt per hectare.
  • Watersysteemheffing natuurterreinen: u bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

Voor de watersysteemheffing kijken wij naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Belangrijk hierbij is de datum van uw registratie bij het Kadaster. Koopt of verkoopt u uw gebouw of stuk grond in de loop van het belastingjaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van uw heffing voor dat jaar.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Is uw bedrijf aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing. AIs uw bedrijf op het oppervlaktewater loost betaalt u verontreinigingsheffing. U betaalt zo mee aan het schoonmaken van uw afvalwater. Hoeveel zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing u betaalt, hangt af van 2 dingen:

  1. Hoeveel afvalwater u loost
  2. Hoe vervuild dit water is.

Om te bepalen hoeveel water u loost kijken we naar hoeveel water u gebruikt. Het principe is: de vervuiler betaalt.

Wij rekenen in vervuilingseenheden

De hoeveelheid afvalwater die uw bedrijf loost drukken we uit in vervuilingseenheden (ve). Een vervuilingseenheid staat gelijk aan de vervuiling die één gemiddeld persoon per jaar veroorzaakt.

Hoe bepalen we het aantal vervuilingseenheden?

In de meeste gevallen bepalen we het aantal vervuilingseenheden door te kijken naar:

  • het waterverbruik
  • hoe vervuild het water is dat uw bedrijf loost

Soms laten we bij bedrijven watermonsters afnemen en het afvalwater meten om het aantal vervuilingseenheden te bepalen.

Minder dan 5 vervuilingseenheden: u krijgt een aanslag

Loost uw bedrijf per jaar minder dan 5 vervuilingseenheden afvalwater? Dan ontvangt u automatisch een aanslag. Is uw aantal vervuilingseenheden minimaal 1 maar minder dan 5? Dan krijgt u een aanslag voor 3 vervuilingseenheden . Is het aantal vervuilingseenheid kleiner dan 1? Dan krijgt u een aanslag voor 1 vervuilingseenheid .

5 tot 1.000 vervuilingseenheden: u doet aangifte

Loost uw bedrijf per jaar minimaal 5 en maximaal 1.000 vervuilingseenheden afvalwater? Dan ontvangt u na afloop van het jaar een uitnodiging om digitaal aangifte te doen. Hierin vermeldt u hoeveel water u verbruikte in het jaar waarvoor u aangifte doet.

We bepalen de hoogte van de definitieve aanslag op basis van coëfficiënten. Lees meer hierover en bekijk de Tabel afvalwatercoëfficiënten.

Meer dan 1.000 vervuilingseenheden

Loost uw bedrijf meer dan 1.000 vervuilingseenheden? Of is uw afvalwater erg vuil? Of loost u heel soms veel en soms weinig afvalwater? Dan valt u onder de categorie meetbedrijven. U bent dan verplicht om het afvalwater te meten, monsters ervan te maken en te analyseren. U kunt dit zelf doen of laten doen. Na afloop van het jaar ontvangt u het 'aangifteformulier M'. U kunt alleen met dit formulier aangifte doen. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een voorlopige aanslag voor het lopende jaar.

Berrybot Berry, de digitale assistent