Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Privacyverklaring voor sollicitanten

Waternet is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verwerken. Met deze privacyverklaring informeert Waternet sollicitanten over de persoonsgegevens die Waternet van hen verwerkt.

 1. Hoe gaat Waternet om met jouw persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 3. Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
 4. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 5. Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 6. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
 7. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 8. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
 9. Worden jouw persoonsgegevens naar partijen in het buitenland doorgegeven?
 10. Maakt Waternet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het recruitmentproces?
 11. Welke rechten heb je?
 12. Vragen, tips of klachten?
 13. Contactgegevens Waternet
 14. Aanpassing van deze privacyverklaring

1. Hoe gaat Waternet om met jouw persoonsgegevens?

Waternet gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (U verlaat deze site) en andere wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij je gegevens alleen verwerken als wij daar een grondslag en doel voor hebben. Wij behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk, zijn daar transparant over en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Ook vragen we niet meer gegevens dan die we voor je sollicitatie nodig hebben. Waternet zorgt ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het sollicitatieformulier

Om te kunnen solliciteren vragen wij jou om een sollicitatieformulier in te vullen. Hiermee verzamelen we deze persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam + tussenvoegsel
  Zodat we weten wie je bent.
 • Telefoonnummer
  Om persoonlijk contact met je op te nemen, als er vragen zijn of om je wat te vertellen over de voortgang van de sollicitatieprocedure.
 • E-mailadres
  Zodat we je een ontvangstbevestiging of een afspraakbevestiging kunnen sturen. Maar bijvoorbeeld ook als we informatie met je willen uitwisselen over de sollicitatie.
 • Cv
  We komen graag meer te weten over je opleiding en werkervaring.
 • Motivatiebrief
  Hierin vertel je ons waarom jij de geschikte kandidaat voor de functie of opdracht bent.

Aanbieden van een arbeidsovereenkomst

Als we je na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst aanbieden, dan hebben we aanvullende gegevens nodig:

 • Volledige voornamen, achternaam en geslacht
  Zoals het in je paspoort staat. Dit zorgt er voor dat deze gegevens direct goed in onze systemen en in jouw arbeidsovereenkomst staat.
 • Geboortedatum en -plaats
  Zodat we het goed in onze systemen en in jouw arbeidsovereenkomst kunnen zetten.
 • Adres, postcode en woonplaats
  Ook dit willen we graag goed in onze systemen en jouw arbeidsovereenkomst zetten.
 • Diploma’s en certificaten
  Zodat we kunnen controleren of je de benodigde opleidingen gevolgd hebt.
 • Paspoort of identiteitskaart
  We hebben een kopie nodig om je identiteit en nationaliteit vast te kunnen stellen. En om je gegevens door te geven aan officiële instanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en Inspectie SZW.
 • Bankpas
  Een kopie van de voorkant van je bankpas zodat we je salaris op het juiste bankrekeningnummer kunnen storten. Ook moeten we dit doorgeven aan de officiële instanties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie SZW. Zij controleren of werkgevers zich aan de regels voor het minimumloon houden.

3. Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

Van jou

De persoonsgegevens die we ontvangen krijgen we rechtstreeks van jou. Ook kunnen we je gegevens ontvangen via bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsbureau.

Screening of keuring

Soms is het voor een functie of opdracht nodig om een pre-employment screening, medische keuring of psychologische keuring te doen. En soms nemen we een assessment af. In deze gevallen krijgen wij de resultaten daarvan van degene die de screening uitvoert, van de keuringsarts of psycholoog. Of van degene die het assessment afneemt.

4. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Voor de sollicitatieprocedure

Op het moment dat je bij ons solliciteert voor een functie, opdracht of stage ontvangen wij je persoonlijke gegevens. Ook kunnen we als het nodig is en in overleg met jou een referentie bellen.

Voor de arbeidsovereenkomst

Zodat we je arbeidsovereenkomst in orde kunnen maken, je salaris kunnen betalen en je gegevens aan de officiële instanties kunnen doorgeven als we daar verplicht tot zijn.

Om een passende vacature te delen

Soms is er een andere kandidaat geschikter voor de functie en doen we je geen aanbod. Het kan wel zijn dat we later wel een functie hebben die voor jou geschikt is. Als je toestemming hebt gegeven dat we je gegevens 1 jaar mogen bewaren kunnen we contact met je opnemen voor deze andere functie.

5. Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Toestemming

Als jij ons toestemming geeft kunnen we jouw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij jou kunnen benaderen voor andere vacatures. Je toestemming kun je altijd weer intrekken en dan verwijderen we jouw gegevens.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Ook kunnen wij jouw gegevens verwerken voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan het soms nodig zijn om een screening of keuring af te nemen. We hebben een gerechtvaardigd belang voor deze verwerkingen. Dat betekent dat ons belang om jouw gegevens te verwerken voor de sollicitatie zwaarder weegt dan jouw privacybelang.

Het is niet verplicht om jouw gegevens aan Waternet te verstrekken. Kies je ervoor om je gegevens niet te geven? Dan kan het zijn dat wij niet kunnen beoordelen of je geschikt bent voor een vacature. Of we kunnen je geen arbeidsovereenkomst geven.

6. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Waternet zorgt ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Zo voorkomen we misbruik. Ook hebben alleen de personen toegang tot je gegevens die je gegevens echt nodig hebben voor hun werk.

7. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Algemeen

We bewaren je gegevens zolang dit nodig is voor de sollicitatieprocedure. Volgt er een aanstelling? Dan worden jouw persoonsgegevens opgenomen in de personeelsadministratie van Waternet. Volgt er geen aanstelling dan gebruiken we onderstaande termijnen na afloop van de sollicitatieprocedure.

Tot 4 weken na de sollicitatieprocedure

Als we je niet in dienst nemen verwijderen we al jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

Tot 1 jaar na de sollicitatieprocedure

Soms is er een andere kandidaat geschikter voor de functie en doen we je geen aanbod. Het kan wel zijn dat we later wel een functie hebben die voor jou geschikt is. Als je toestemming hebt gegeven dat we je gegevens 1 jaar mogen bewaren kunnen we contact met je opnemen voor deze andere functie. Natuurlijk kun je altijd jouw toestemming intrekken. Dan verwijderen we jouw persoonsgegevens.

8. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Als dat nodig is kunnen wij je persoonsgegevens aan derden geven die ons helpen bij de beoordeling of je geschikt bent voor de functie, zoals:

 • een assessmentbureau of een screeningbureau
 • een keuringsarts of psycholoog
 • een partij die we inschakelen voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek. Zij kijken bij dit onderzoek naar incidenten uit het verleden.

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven als we daar wettelijk verplicht toe zijn. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of Justitie.

9. Worden jouw persoonsgegevens naar partijen in het buitenland doorgegeven?

Nee, er worden geen persoonsgegevens naar het buitenland doorgegeven.

10. Maakt Waternet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het recruitmentproces?

Jouw persoonsgegevens zullen altijd door een mens worden verwerkt. We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zoals door een computerprogramma of -systeem.

11. Welke rechten heb je?

Jij hebt het recht om ons te vragen om:

 • jouw persoonsgegevens in te zien
 • jouw persoonsgegevens te laten aanvullen
 • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren
 • jouw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet of beperkt te laten verwerken
 • jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of een derde

We proberen zo volledig mogelijk aan je verzoek te voldoen. We sturen je een ontvangstbevestiging, beoordelen je verzoek en geven informatie over de acties die we doen naar aanleiding van jouw verzoek. Dit doen we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek. Deze termijn kunnen we met 2 maanden verlengen als jouw verzoek ingewikkeld is of als je meerdere verzoeken hebt. Als dit zo is laten we je het in ieder geval binnen 1 maand weten.
Je kunt je verzoek sturen naar [email protected] (U verlaat deze site). Of neem contact op met de recruiter.

12. Vragen, tips of klachten?

Wij zijn altijd bereid om het gesprek met jou aan te gaan. Heb je een vraag, tip of een klacht? Stuur dan een e-mail naar [email protected] (U verlaat deze site). Ook kun je contact opnemen met de recruiter.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij Waternet werkt een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is een wettelijk onafhankelijke interne toezichthouder die toeziet op het beschermen van persoonsgegevens binnen Waternet. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via [email protected] (U verlaat deze site).

Autoriteit Persoonsgegevens

Vind je dat Waternet niet correct met jouw persoonsgegevens omgaat? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (U verlaat deze site) of door te bellen naar 088 - 1805 250.

13. Contactgegevens Waternet

Waternet is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De contactgegegevens van Waternet zijn:

Naam: Stichting Waternet
Bezoekadres: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ, Amsterdam
KvK-nummer: 41216593
Algemeen telefoonnummer: 0900-9394
Website: www.waternet.nl 

14. Aanpassing van deze privacyverklaring

Waternet kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld als er nieuwe wet- en regelgeving is of als er een proces verandert. Op onze website vind je altijd de laatste versie.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6-1-2022.

Berrybot Berry, de digitale assistent