Grondwater

Grondwater is water in de grond. Woont u in Amsterdam? Dan woont u in of boven het water. Ook als u niet in een woonboot woont. De stad is namelijk gebouwd op houten palen. De grond rond deze palen zit vol met grondwater.

Het is belangrijk dat de hoogte van het grondwater goed is. Is de stand van het grondwater te hoog? Dan lopen kelders onder en worden tuinen drassig. Is de grondwaterstand te laag? Dan kunnen de houten palen, waarop de huizen zijn gebouwd, gaan rotten.

De hoogte van het grondwater kan snel veranderen. Het grondwater staat hoger als het veel geregend heeft. En lager als het droog weer is. Ook door bouwprojecten of slechte afvoer van het water kan de hoogte veranderen.

Problemen met grondwater

Te veel of te weinig grondwater kan voor problemen zorgen. Is er teveel grondwater? Dan kunt u last krijgen van grondwateroverlast. Is er te weinig grondwater? Dan noemen we dat grondwateronderlast.

Te veel grondwater

In Amsterdam zit het grondwater nooit diep onder de grond waarop u loopt. Dit kan voor problemen zorgen. Hebt u een vochtige of natte kruipruimte, kelder of souterrain? Is uw tuin drassig en blijven er na regen plassen staan? Dan kan dit komen door te hoog grondwater. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door polderriolen die niet goed worden onderhouden. En dat zorgt weer voor grondwateroverlast.

Lees wat u kunt doen tegen grondwateroverlast

Te weinig grondwater

Het kan ook gebeuren dat het grondwater onder uw huis erg laag staat. Dit noemen we grondwateronderlast. De houten palen waarop uw huis staat kunnen dan droog komen te staan. De palen en de fundering kunnen dan gaan rotten.

Lees wat u kunt doen tegen grondwateronderlast

Wie doet wat?

U bent zelf verantwoordelijk voor het grondwater op uw perceel. Maar grondwater stopt niet bij de grens van uw perceel. Daarom geven wij advies over problemen met grondwater. Ook nemen we maatregelen in de openbare ruimte. Zo voorkomen of  beperken we problemen met grondwater. Soms moeten de gemeente of de provincie actie ondernemen. Wat de taak is van gemeente en provincie in het waterbeheer leest u op de website van Rioned.

Grondwaterstanden bekijken

Wij houden het grondwater in de gaten met honderden peilbuizen in en rond Amsterdam. Dat doen we 6 keer per jaar handmatig op ongeveer 2500 plekken.

Bekijk onze kaart met peilbuizen en de grondwaterstanden

Hulp bij problemen

Bij problemen met grondwater kunt u contact opnemen met onze klantenservice.