Grondwater

Amsterdam staat op palen. We moeten dus goed omgaan met de stand van het grondwater. Is die te hoog? Dan lopen kelders onder en worden tuinen drassig. Is de grondwaterstand te laag? Dan steken de palen boven het grondwater uit en kunnen ze gaan rotten.

Advies en uitvoering

In Amsterdam adviseren wij bij grondwaterproblemen. Bent u eigenaar van grond of een pand? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de afvoer van water van uw grond.

Grondwaterstanden

Om goed advies te kunnen geven, moeten we weten hoe hoog het grondwater staat. Daarom meten we op veel plaatsen in de stad de grondwaterstand. Het is normaal dat deze stand schommelt:

Soms een tijdelijk hogere grondwaterstand:

  • als het veel geregend heeft
  • bij werk in de ondergrond

Soms een tijdelijk lagere grondwaterstand:

  • bij droog weer
  • bij bemaling bij bouwprojecten

Zelf de standen bekijken?

De grondwaterstanden

Meer over grondwater

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 (pdf, 951 kB)