Toegankelijk voor iedereen

We vinden het belangrijk dat al onze klanten onze website kunnen gebruiken. Of ze nou jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid zijn. Of de Nederlandse taal nog niet zo goed kennen. Onze website moet ook toegankelijk zijn voor mensen die slechtziend of blind zijn, doof of slechthorend, motorisch beperkt of dyslectisch.

vrouw leest een tekst op een ipad

Begrijpelijk Nederlands

We schrijven alle teksten op onze website in begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1). Dat betekent dat we eenvoudige woorden gebruiken. En dat we moeilijke dingen zo makkelijk mogelijk uitleggen. Voor klanten die geen Nederlands spreken hebben we de belangrijkste delen van de site vertaald naar het Engels. 

Bruikbaar voor iedereen

We gebruiken een groot lettertype, duidelijke koppen en een eenvoudige indeling van de pagina’s. We houden rekening met software die teksten voorleest. En ook met mensen die hun toetsenbord nodig hebben om links en knoppen te gebruiken. Onze website is ook geschikt voor alle apparaten. Desktops, laptops, tablets en smartphones.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Sommige dingen moeten nog beter. Daar werken we hard aan. Zoals:

  • Op 16 mei 2023 heeft een onafhankelijk bureau de belangrijkste pagina’s van de website gecontroleerd op toegankelijkheid. We gaan de problemen die zijn ontdekt oplossen.
  • We houden daarbij ons aan de internationale standaard voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA).

We helpen u graag

Hebt u een document nodig dat voor u niet toegankelijk is? Of mist u documenten? Neem contact op met onze klantenservice. We zorgen er dan voor dat u de documenten krijgt. U kunt ook contact opnemen als u (bepaalde onderdelen van) Waternet.nl minder toegankelijk vindt. We zoeken dan zo snel mogelijk een oplossing.

Toegankelijkheidsverklaring

Op de website toegankelijkheidsverklaring.nl staat onze officiële toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat hoe de website er nu voorstaat. En wat we precies doen om onze websites zo snel mogelijk helemaal toegankelijk te krijgen.