Toegankelijk voor iedereen

We vinden het belangrijk dat al onze klanten onze website kunnen gebruiken. Of ze nou jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid zijn. Of de Nederlandse taal nog niet zo goed kennen. Onze website moet ook toegankelijk zijn voor mensen die slechtziend of blind zijn, doof of slechthorend, motorisch beperkt of dyslectisch.

Begrijpelijk Nederlands

We schrijven alle teksten op onze website in begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1). Dat betekent dat we eenvoudige woorden gebruiken. En dat we moeilijke dingen zo makkelijk mogelijk uitleggen. Voor klanten die geen Nederlands spreken hebben we de belangrijkste delen van de site vertaald naar het Engels. 

Bruikbaar voor iedereen

We gebruiken een groot lettertype, duidelijke koppen en een eenvoudige indeling van de pagina’s. We houden rekening met software die teksten voorleest. En ook met mensen die hun toetsenbord nodig hebben om links en knoppen te gebruiken. Onze website is ook geschikt voor alle apparaten. Desktops, laptops, tablets en smartphones.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Sommige dingen moeten nog beter. Daar werken we hard aan. Zoals:

  • Op 1 december 2020 heeft een onafhankelijk bureau de belangrijkste pagina’s van de website gecontroleerd op toegankelijkheid. We gaan de problemen die zijn ontdekt oplossen. Uiterlijk 31 december 2021 is onze website helemaal toegankelijk.
  • We houden daarbij ons aan de internationale standaard voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA). 
  • Pdf-bestanden. Die moeten aan dezelfde eisen voldoen als de website. Voor de meeste pdf’s is dat nu nog niet zo. Vanaf nu publiceren we geen pdf- bestanden meer die niet toegankelijk zijn. Of ze hebben minstens een toegankelijk alternatief. Documenten die niet toegankelijk zijn verwijderen we uiterlijk 31 december 2021 van de website. 
  • Video’s. Alle video’s moeten ondertiteld zijn. Zo kunnen doven en slechthorenden ze ook begrijpen. Nog niet al onze video’s zijn ondertiteld. Ook dit is uiterlijk 31 december 2021 opgelost.

We helpen u graag

Hebt u een document nodig dat voor u niet toegankelijk is? Of mist u documenten? Neem contact op met onze klantenservice. We zorgen er dan voor dat u de documenten krijgt. U kunt ook contact opnemen als u (bepaalde onderdelen van) Waternet.nl minder toegankelijk vindt. We zoeken dan zo snel mogelijk een oplossing.

Toegankelijkheidsverklaring

Op de website toegankelijkheidsverklaring.nl staat onze officiële toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat hoe de website er nu voorstaat. En wat we precies doen om onze websites zo snel mogelijk helemaal toegankelijk te krijgen.