Voldoen we aan de Webrichtlijnen?

Waternet vindt het belangrijk dat alle klanten de website kunnen gebruiken: jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid, dyslectisch of gehandicapt. Maar ook klanten met een oude of moderne computer. Daarom zijn wij hard aan de slag om de website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Waternet.nl voldoet grotendeels aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2). Het kan wel zijn dat de website op bepaalde onderdelen niet hieraan voldoet. Dat komt door de grootte van de website.

Wat moeten we nog verbeteren?

Dit zijn de onderdelen waarop we niet volledig voldoen aan de Webrichtlijnen. Deze passen we in de loop van 2017 aan:

Pdf's

De Webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Waternet.nl verbetert eerst het ontwerp van de website en de teksten. Daarna zorgen wij ervoor dat ook alle pdf’s aan de Webrichtlijnen voldoen. In de tussentijd accepteren we ook pdf’s die hieraan voldoen:

  • de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1
  • het is geen gescand document
  • de tekst kan worden geselecteerd en gekopieerd
  • er staan geen persoonlijke gegevens in 
  • de juiste afdeling staat in de metadata

Ook nieuwe pdf’s moeten minimaal voldoen aan deze eisen. Deze eisen zijn nu al geldig. Pdf’s van vóór 1 januari 2015 maken we niet drempelvrij. Dit is namelijk niet verplicht.

Video

De video’s op Waternet.nl voldoen nog niet aan de Webrichtlijnen. Wij voegen de ondertiteling later bijvoorbeeld nog toe. Doordat de video’s nu nog geen ondertitels hebben, kunnen sommige bezoekers de video’s niet of niet goed gebruiken. Wij hebben geen alternatief hiervoor. Wel proberen wij het probleem zo snel mogelijk op te lossen.


Ons doel is om al onze video’s eind 2018 te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. Vanaf die datum plaatsen we deze alleen nog op de website als ze voldoen aan de regels. Bij video’s die we van andere partijen krijgen, zorgen we ervoor dat ze uiterlijk de volgende werkdag voldoen aan de Webrichtlijnen.

Oude content

Voor alle bestanden die niet meer actueel zijn, moet er soms een archief beschikbaar blijven op de website. Denk bijvoorbeeld aan oude nieuwsberichten. Wij passen oude bestanden niet meer aan. Dat zou te veel tijd en geld kosten. Sommige bezoekers van de website kunnen oude content nu niet of niet goed gebruiken. Wij hebben geen alternatief hiervoor.

Om het aantal minder toegankelijke bestanden zo klein mogelijk te houden, stellen we strenge eisen aan nieuwe bestanden. Hebt u content nodig die niet toegankelijk is? Of mist u documenten? Neem contact op met onze klantenservice. We zorgen er dan voor dat u de documenten alsnog ontvangt.

Tips of opmerkingen?

Als u (bepaalde onderdelen van) Waternet.nl minder toegankelijk vindt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Als het nodig is, dan zoeken we zo snel mogelijk een oplossing.