Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Privacyverklaring voor verwerking van politiegegevens door buitengewone opsporingsambtenaren

Waternet is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verwerken voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Waternet heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Om die reden verwerken we, naast persoonsgegevens, ook politiegegevens. Dat zijn persoonsgegevens die voortkomen uit de dagelijkse opsporingstaak. Hiervoor geldt de Wet politiegegevens (Wpg). Met deze privacyverklaring informeert Waternet u meer in detail over de verwerking van de politiegegevens voor de handhaving door boa’s. Deze specifieke informatie is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van Waternet.

 1. Hoe gaat Waternet om met politiegegevens?
 2. Welke politiegegevens verwerken wij?
 3. Hoe komen wij aan uw politiegegevens?
 4. Waarom verwerken wij uw politiegegevens?
 5. Op basis van welke grondslag verwerken wij uw politiegegevens?
 6. Hoe beveiligen we uw politiegegevens?
 7. Hoe lang bewaren wij uw politiegegevens?
 8. Met wie delen we uw politiegegevens?
 9. Worden uw politiegegevens naar partijen in het buitenland doorgegeven?
 10. Maakt Waternet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het handhaving proces?
 11. Welke rechten heeft u?
 12. Vragen, tips of klachten?
 13. Contactgegevens Waternet
 14. Aanpassing van deze privacyverklaring

1. Hoe gaat Waternet om met uw politiegegevens?

Waternet gaat zorgvuldig om met uw privacy en werkt volgens de Wet politiegegevens (U verlaat deze site) (Wpg) en andere wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen verwerken als wij daar een grondslag en doel voor hebben. Wij behandelen uw politiegegevens vertrouwelijk, zijn daar transparant over en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Ook verwerken we niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Waternet zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

2. Welke politiegegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam + tussenvoegsel
 • Burgerservicenummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Paspoort of identiteitskaart
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Kenteken voertuig en registratie vaartuig

3. Hoe komen wij aan uw politiegegevens?

De politiegegevens die we ontvangen krijgen we rechtstreeks van u. Ook kunnen we uw gegevens ontvangen via bijvoorbeeld de politie.

4. Waarom verwerken wij uw politiegegevens?

De boa verzamelt uw politiegegevens die nodig zijn voor de dagelijkse opsporingstaak,
bijvoorbeeld het schrijven van een proces-verbaal of het opleggen van een boete voor een strafbaar feit.

5. Op basis van welke grondslag verwerken wij uw politiegegevens?

Persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de dagelijkse opsporingstaak, vallen onder artikel 8 van de Wpg. Voor Waternet gaat dit om overtredingen van economische delicten (Wet op de economische delicten), overtredingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening, Drinkwaterwet Scheepvaartverkeerswet en artikel 461 Wetboek van Strafrecht (verboden toegang).

6. Hoe beveiligen we uw politiegegevens?

Waternet zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Zo voorkomen we misbruik. Ook hebben alleen de personen die deze gegevens echt nodig hebben voor hun werk toegang tot uw gegevens.

7. Hoe lang bewaren wij uw politiegegevens?

In de Wpg staan vaste bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Politiegegevens die verwerkt worden, zoals persoonsgegevens in proces-verbalen en het BOA Registratiesysteem (BRS) worden na 5 jaar verwijderd.

8. Met wie delen we uw politiegegevens?

Voor alle organisaties die moeten voldoen aan de Wpg, geldt het principe van free flow of information. Dat betekent dat we in bepaalde gevallen verplicht zijn om politiegegevens beschikbaar te stellen aan andere organisaties en andersom. De boa’s mogen gegevens alleen verstrekken aan andere partijen als daar een wettelijke basis voor is. Denk hierbij aan het Openbaar Ministerie of Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Gegevens mogen niet altijd voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verzameld.

9. Worden uw politiegegevens naar partijen in het buitenland doorgegeven?

Nee, er worden geen politiegegevens naar het buitenland doorgegeven.

10. Maakt Waternet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Uw politiegegevens zullen altijd door een mens worden verwerkt. We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zoals door een computerprogramma of -systeem.

11. Welke rechten heeft u

 • U heeft het recht om ons te vragen om uw politiegegevens in te zien (inzage)
 • U heeft het recht om ons te vragen uw politiegegevens te laten corrigeren
 • U heeft het recht om ons te vragen uw politiegegevens te laten vernietigen

We proberen zo volledig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. We sturen u een ontvangstbevestiging, beoordelen uw verzoek en geven informatie over de acties die we doen naar aanleiding van uw verzoek. Dit doen we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van uw inzage verzoek. Als u een verzoek doet tot rectificatie (aanpassen) en vernietiging, dan geldt een termijn van vier weken. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected] (U verlaat deze site).

12. Vragen, tips of klachten?

Wij zijn altijd bereid om met u in gesprek met u gaan. Hebt u een vraag, tip of een klacht? Stuur dan een e-mail naar [email protected] (U verlaat deze site). Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij Waternet werkt een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is een wettelijke onafhankelijke interne toezichthouder die toeziet op het beschermen van politiegegevens binnen Waternet. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via [email protected] (U verlaat deze site).

Autoriteit Persoonsgegevens

Vindt u dat Waternet niet correct met uw politiegegevens omgaat? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (U verlaat deze site) of door te bellen naar 088 - 1805 250.

13. Contactgegevens Waternet

Waternet is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw politiegegevens. De contactgegevens van Waternet zijn:

Naam: Stichting Waternet
Bezoekadres: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ, Amsterdam
KvK-nummer: 41216593
Algemeen telefoonnummer: 0900-9394
Website: www.waternet.nl

14. Aanpassing van deze privacyverklaring

Waternet kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld als er nieuwe wet- en regelgeving is of als er een proces verandert. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-01-2024.

Berrybot Berry, de digitale assistent