Ik ben geen hoofdbewoner. Waarom krijg ik de aanslag waterschapsbelasting?

U krijgt de aanslag als u het langst staat ingeschreven op uw adres. Dus ook als u niet de hoofdbewoner bent.

U kunt hier geen bezwaar tegen maken.

Aanslag op andere naam zetten

Wilt u de aanslag waterschapsbelasting vanaf het volgende jaar op een andere naam laten zetten? Stuur dan een brief waarin u duidelijk aangeeft op welke naam de aanslag moet worden overgezet. Deze brief moet ondertekend worden door de oude én de nieuwe ontvanger.

Stuur de brief naar:

Waternet, afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

De volgende aanslag waterschapsbelasting gaat dan naar de nieuwe persoon.