Ik ben geen hoofdbewoner. Waarom krijg ik de aanslag waterschapsbelasting?

U krijgt de aanslag als u het langst staat ingeschreven op uw adres. Dus ook als u niet de hoofdbewoner bent.

U kunt hier geen bezwaar tegen maken.