Ik ga samenwonen, betaal ik dan dubbel belasting?

Gaat u samenwonen? Of komt uw partner bij u wonen? Dan betaalt u nog steeds 1 keer waterschapsbelasting. Vanaf de periode dat u samenwoont, betaalt u wel meer zuiveringsheffing.

De meeste huishoudens betalen 2 soorten waterschapsbelasting:

  • watersysteemheffing ingezetenen
  • zuiveringsheffing

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per huishouden per jaar. Als u gaat samenwonen, verandert er dus niets voor de watersysteemheffing.

De zuiveringsheffing kan wel veranderen als u gaat samenwonen. Kijk hieronder welke situatie voor u geldt.

 

Ik ga bij mijn partner wonen

  • Hebt u op uw oude adres de aanslag voor dit jaar al gekregen en betaald? Dan krijgt u een deel van de zuiveringsheffing terug. U krijgt hierover automatisch bericht.
  • Hebt u de aanslag voor dit jaar nog niet gekregen? Dan krijgt u voor uw oude adres nog een aanslag voor watersysteemheffing ingezetenen en zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid).

Mijn partner gaat bij mij wonen

  • Hebt u de aanslag voor dit jaar al gekregen? Dan verandert er voor u niets. Vanaf volgend jaar betaalt u watersysteemheffing en zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden). Uw partner krijgt geen aanslag meer.
  • Hebt u de aanslag nog niet gekregen? Dan betaalt u voor de periode dat u alleen woont voor 1 vervuilingseenheid aan zuiveringsheffing. En vanaf de datum waarop u samenwoont voor 3 vervuilingseenheden aan zuiveringsheffing.

We gaan samenwonen op een nieuw adres

  • Hebt u allebei op uw oude adres de aanslag gekregen en betaald? Dan krijgt u allebei een deel van de zuiveringsheffing terug voor uw oude adres. Voor uw nieuwe adres krijgt 1 van de partners een nieuwe aanslag voor zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden). Vanaf de datum dat u samenwoont.
  • Hebt u op uw oude adres de aanslag gekregen en betaald? En uw partner nog niet? Dan krijgt uw partner alsnog een aanslag op uw nieuwe adres.
  • Hebt u allebei nog geen aanslag gekregen op uw oude adres? Dan krijgt u beiden alsnog een aanslag voor uw oude adres. Voor uw nieuwe adres krijgt 1 van de partners een nieuwe aanslag voor zuiveringsheffing (3 vervuilingseenheden). Vanaf de datum dat u samenwoont.

Kosten waterschapsbelasting bekijken