Waarom betaal ik voor 3 vervuilingseenheden, terwijl ik met 2 personen woon?

Dat komt doordat elk huishouden met meerdere personen voor 3 vervuilingseenheden (ve) zuiveringsheffing betaalt. De waterschappen hebben dit tientallen jaren geleden met elkaar afgesproken.

Daarvoor waren 2 redenen:

  • Door uit te gaan van 3 ve konden de waterschappen al tijdens het jaar een aanslag opleggen.
  • Het precies bijhouden van het aantal personen in elk huishouden zou veel extra geld kosten. 

Sindsdien is deze manier om uw zuiveringsheffing te berekenen niet veranderd. Het staat in de Waterschapswet die alle waterschappen volgen.

Veel klanten zijn verbaasd dat zij met 2 personen voor 3 ve moeten betalen. We begrijpen die verbazing heel goed. Daarom hebben we onderzocht of het mogelijk is om de zuiveringsheffing anders te berekenen. Bijvoorbeeld op basis van uw waterverbruik. Maar dit blijkt niet goed uit te voeren. Daarom betalen alle huishoudens met meerdere personen voor 3 ve, zolang de wet zo blijft.

Wat doen we met uw geld?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gebruikt het geld om het vuile water van huishoudens weer schoon te maken: elke dag ongeveer 340 miljoen liter. U leest er alles over op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Goed om te weten

Meer vraag en antwoord

Bekijk alle veelgestelde vragen