Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Nieuwe Sanitatie: knelpunten oplossen voor Buiksloterham

Nieuwe Sanitatie in Buiksloterham is een innovatief project en vanaf de start van de implementatie in 2016 zijn al veel waardevolle lessen geleerd. In Buiksloterham wil Waternet, namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, ervaring opdoen met het terugwinnen van grondstoffen en energieopwekking uit afvalwater.

Momenteel zijn de woonboten van Schoon Schip op het vacuümriool aangesloten. Dit is een te kleine schaalgrootte om het lokale zuiveringsstation efficiënt en effectief in te zetten. Waternet streeft naar een minimale omvang van ongeveer 250 aangesloten woningen. Om meer woningen op het systeem te kunnen aansluiten, moet er eerst een aantal knelpunten worden opgelost. Dat hoort bij een pilot: twee stappen vooruit, een stap achteruit.  

Knelpunten

De grootste knelpunten (geluid, storingen, geur, gebrek aan onderhoudsdienst, flinke meerkosten per woning) doen zich voor achter de voordeur, in de woninginstallatieOm zo snel als mogelijk voldoende woningen op het systeem te kunnen aansluiten, richt Waternet zich nu eerst op het aanpakken van de volgende knelpunten: 

  • Ontwikkelen van een onderhoudsdienst voor vacuümriolering in samenwerking met de markt; 
  • Verlagen van de meerkosten voor het vacuümsysteem zelf en de bouwkundige aanpassingen in de woning en inventariseren van mogelijke dekkingsbronnen;  
  • Onderzoeken hoe nieuwe sanitatie in circulaire woongebouwen met lichte materialen een plek kan krijgen; 
  • Vinden van één of meer nieuwe gecommitteerde partner(s) achter de voordeur die niet alleen verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkel- en bouwfase (ontwikkelaar/bouwer) maar ook verantwoordelijk blijven gedurende de onderhouds- en beheerfase van de pilot (eigenaar/eindgebruiker). 

Parallel gaat Waternet samen met het projectteam Buiksloterham op zoek naar geschikte woningen in de Buiksloterham die kunnen worden aangesloten op het vacuüm riool en de lokale zuivering. Het gaat bij voorkeur om een blok huurwoningen (≥200) met één eigenaar (woningcorporatie) die zich wil committeren.

Afvalwaterketen als energie- en grondstoffenbron

De ervaring met Nieuwe Sanitatie willen we nog altijd opdoen. Zowel Waternet/waterschap Amstel Gooi en Vecht als de gemeente Amsterdam willen de afvalwaterketen innovatief benutten als een systeem dat niet alleen water transporteert, maar dat ook functioneert als een potentiële energie- en grondstoffenbron. Afvalwater bevat namelijk nuttige grondstoffen, zoals fosfaat, en het bevat energie in de vorm van biogas en warmte. Als we die benutten draagt de watercyclus bij aan de overgang naar een circulaire economie.

De praktijkervaringen met het systeem in de pilot Buiksloterham zijn belangrijk voor verdere toepassing van nieuwe sanitatie elders in de stad, zoals bijvoorbeeld voor Strandeiland.

 

Berrybot Berry, de digitale assistent