Project

Waterkwaliteitsscherm zorgt voor schoner water

Wordt aan gewerkt

Het water in ons gebied wordt steeds schoner. En dat is belangrijk voor mens en natuur. Water is schoon als het niet is vervuild met voedingsstoffen (mest), en stoffen die niet in de natuur voorkomen. En als verschillende waterplanten en waterdieren er goed in kunnen leven. Maar we zijn er nog niet. Zo voldoet de waterkwaliteit  op veel plekken nog niet aan de Europese regels: de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de waterkwaliteit in het gebied  ten zuiden van de Amstel, zoals in  de Kromme Mijdrecht, te verbeteren, werkt Waternet aan een waterkwaliteitsscherm met een pomp. Hiermee sturen we zoet en voedselarm water naar meer gebieden toe. Wij doen dit in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.


De Geer

Wat gaan we doen?

We bouwen een waterkwaliteitsscherm in de Geer. Met dit scherm en de pomp sturen we straks zoet en voedselarm water naar de Vinkeveense Plassen, de Kromme Mijdrecht en de omliggende gebieden. Voedselarm water is water waar weinig voedingsstroffen als mest in zitten.

 

 

In het scherm komt een sluis met zelfbediening zodat bootjes er door kunnen varen. 

Wat ging eraan vooraf?

We hebben in eerste instantie contact gezocht met de directe omgeving om onze plannen toe te lichten. Na een inspraakperiode van 6 weken is het  projectplan  in september 2019 vastgesteld door het bestuur. Het projectteam is nu bezig met het voorbereiden van het ontwerp en de aanbesteding.

Omgeving

De Geer ligt in het landelijk gebied op de grens van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en De Stichtse Rijnlanden. En vlakbij de Oudhuizersluis. De Geer wordt vooral gebruikt door bewoners die aan het water wonen en die van en naar de Oudhuizersluis varen. En door pleziervaart die van de Nieuwkoopse Plassen  naar het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen varen.

Wat merkt u ervan?

Op dit moment merkt u er nog vrij weinig van. Tijdens de werkzaamheden in 2020 is het nodig om de vaarweg tijdelijk te stremmen. Dit kan helaas voor overlast zorgen. Daarom nodigen wij binnenkort  belanghebbenden uit voor  een informatieavond.  Tijdens deze bijeenkomst lichten we dan toe wat we precies gaan doen en wat dit betekent voor de omgeving.

Planning

Zodra we weten wanneer we wat gaan doen, nemen we dit op in de planning.