In beroep gaan

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Bij een beroep kijkt een rechter opnieuw naar uw bezwaar. U gaat in beroep via de rechtbank.

Hoe ga ik in beroep?

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank via rechtspraak.nl. Op deze site leest u ook hoe u in beroep gaat.

Verstuur uw beroep op tijd

Stuur uw beroep op binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaar. De rechtbank kijkt alleen naar uw beroep als u het op tijd verstuurt.

In beroep gaan per post

U kunt uw beroep ook per post versturen. Stuur dan een brief naar:

Rechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Stuur altijd een kopie mee van de uitspraak op uw bezwaar.