Inkopen en aanbesteden

Waternet behandelt ondernemers die zaken willen doen op gelijke wijze en transparant. Als we producten en diensten of werken inkopen, houden we ons aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Deze nationale en Europese spelregels moeten zorgen voor vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten. En voor een zo goed mogelijke marktwerking.

Werk aan het riool

Negometrix en TenderNed

Voor de inkoop van producten en diensten/werken maakt Waternet gebruik van Negometrix. Dit is een digitaal platform waarop leveranciers zich kunnen inschrijven op aanbestedingen. Via dit platform komen de aanbestedingen op Tenderned, het online platform van de Nederlandse overheid. De aanbestedingen worden gepubliceerd namens Waternet, de gemeente Amsterdam of Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Hoe kan ik als bedrijf reageren op opdrachten?

Wilt u inschrijven op een openbare aanbesteding? Meld u dan aan als leverancier bij Negometrix en volg de procedure. Daarna kan Waternet u via Negometrix uitnodigen voor een aanbesteding. Ook kunt u via Tenderned volgen welke aanbestedingen via Negometrix zijn uitgevraagd.

Objectief

Waternet beslist op basis van objectieve criteria welke leverancier de opdracht krijgt. Dit bedrijf mag de opdracht voor Waternet uitvoeren.

Erkenningsregeling aannemers

Waternet heeft alleen voor de sector Leidingwerken nog een gesloten Erkenningsregeling.

Inkoopvoorwaarden

In de inkoopvoorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden wij producten en diensten inkopen. Hoe moet het bedrijf de opdracht uitvoeren? Wat als het werk langer duurt dan verwacht? Wat zijn de eisen voor een factuur? De voorwaarden geven antwoord op dit soort vragen.