Controle drinkwaterinstallaties

Waternet controleert regelmatig de waterleidingen van bedrijven zelf. Dit geheel van waterleidingen heet ook wel een drinkwaterinstallatie. Het is belangrijk dat uw waterleidingen schoon en veilig zijn. Ze staan immers in contact met de openbare waterleidingen.

Leidingen
Ligt uw bedrijf in ons werkgebied? Bent u verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van waterleidingen? Dan moet u zich aan de volgende regels houden:

Aansluiten van gevaarlijke toestellen

U mag een gevaarlijk toestel alleen met beveiliging aansluiten op een waterleiding. Zodat het toestel het openbare drinkwater niet kan besmetten. Deze regel staat in de NEN 1006 norm. Op infoDWI (de website van samenwerkende drinkwaterbedrijven) vindt u een overzicht van gevaarlijke toestellen.

Welke controles moet u uitvoeren?

Is uw drinkwaterinstallatie risicovol? Dan moet u meer controleren. Hoeveel risico er is hangt af van:

  • het soort installatie
  • de grootte van de installatie
  • de kans dat u de installatie in de toekomst verandert

Op de website van infoDWI  (de website van samenwerkende drinkwaterbedrijven) ziet u welke technische eisen wij aan uw drinkwaterinstallatie stellen.

Controle van drinkwaterinstallatie

Waternet controleert de veiligheid van risicovolle drinkwaterinstallatie in gebouwen. Dit is een wettelijke plicht. Wij volgen hierbij de veiligheidseisen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kwaliteit drinkwater meten

Heeft uw organisatie een collectieve watervoorziening of een groot collectief leidingnet? Dan moet u meten of het drinkwater dat u levert voldoet aan de eisen voldoet. Meer informatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Legionella

Moet uw organisatie maatregelen nemen tegen legionellabacteriƫn? Dit kunt u nagaan op de website van infoDWI, de website van samenwerkende drinkwaterbedrijven.