Advies over water

Ontwikkelt u een nieuwbouwwijk? Wilt u een gebied geschikt maken voor sport en ontspanning? Of legt u een bedrijventerrein of kantorencentrum aan? Vraag dan bij Waternet een gratis wateradvies aan. Wij kijken of uw plan op een goede manier met water rekening houdt. Dit doen wij namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Groenstrook Zuidas in aanleg

In een nieuw te ontwikkelen gebied moet er voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen. Is er bescherming tegen overstroming? Voldoen riool en waterleidingen aan de eisen? Is het water te gebruiken voor sport en ontspanning? Dit soort vragen moet u in de waterparagraaf beantwoorden. Dit is een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen.

Vraag op tijd wateradvies aan

Het wateradvies is geen controle voor als het plan al klaar is. Het is een proces, waarbij we samen in gesprek gaan. Hoe eerder u ons erbij betrekt, hoe beter.

Stappenplan

  1. Waternet beoordeelt uw plan. Houdt het genoeg rekening met ons waterbeleid? Wij geven advies en maken afspraken met u.
  2. U weegt zelf de wateraspecten af. U verantwoordt uw ruimtelijke keuzes in de waterparagraaf van het ruimtelijke plan.
  3. Vaak gaat u nu vergunningen aanvragen. Bijvoorbeeld voor een aanpassing van een oever. Waternet controleert of uw plannen voldoen aan de regels van het waterschap. Deze regels staan in de Keur. Deze kunt u lezen op de website van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (U verlaat deze site).
  4. Is het project afgerond? Dan draagt de gemeente of een aannemer het beheer en onderhoud over aan het waterschap.

Bij welke plannen is Waternet betrokken?

Wilt u weten bij welke ruimtelijke plannen Waternet betrokken is? Bekijk dan de plannen op de website van waterschap Amstel, Gooi een Vecht (U verlaat deze site).

Vraag een gratis wateradvies aan

  • Bel met de klantenservice. Vraag naar een planadviseur.

of