Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Advies over water

Ontwikkelt u een nieuwbouwwijk? Wilt u een gebied geschikt maken voor sport en ontspanning? Of legt u een bedrijventerrein of kantorencentrum aan? Vraag dan bij Waternet een gratis wateradvies aan. Wij kijken of uw plan op een goede manier met water rekening houdt. Dit doen wij namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Groenstrook Zuidas in aanleg

In een nieuw te ontwikkelen gebied moet er voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen. Is er voldoende bescherming tegen de gevolgen van een overstroming en is een goede waterkwaliteit geborgd? Voldoen riool en waterleidingen aan de eisen? Is het water te gebruiken voor sport en ontspanning? Dit soort vragen moet u in de in de weging van het waterbelang beantwoorden. Dit is een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen.

Vraag op tijd wateradvies aan

Het wateradvies is geen controle voor als het plan al klaar is. Het is een proces, waarbij we samen in gesprek gaan. Hoe eerder u ons erbij betrekt, hoe beter.

Stappenplan

  1. Waternet beoordeelt uw plan. Houdt het genoeg rekening met ons waterbeleid en de waterbelangen? Wij geven advies en maken afspraken met u. Eventueel organiseert de gemeente vooraf een Omgevingstafel voor de ontwikkeling van uw plan met alle belanghebbenden. U kunt dit navragen bij de betreffende gemeente.

  2. U weegt zelf de wateraspecten af. U motiveert schriftelijk de gevolgen voor het waterbeheer en de benodigde maatregelen van het ruimtelijke plan. De gemeente beoordeelt de weging van de watebelangen indien het Omgevingsplan dient te worden aangepast en stemt hierover af met het waterschap.

  3. Vaak gaat u nu vergunningen aanvragen. Bijvoorbeeld voor een aanpassing van een oever. Waternet controleert of uw plannen voldoen aan de regels van het waterschap. Deze regels staan in de Waterschapsverordening (U verlaat deze site) en de daarbij behorende Leidraad ontwerp nieuwe infrastructuur water. 

  4. Is het project afgerond? Dan draagt de gemeente of de aannemer het beheer en onderhoud over aan het waterschap overeenkomstig de afspraken in de vergunning.

Vraag een gratis wateradvies aan

Wilt u een gratis wateradvies aanvragen? Bel dan met onze klantenservice op 0900 93 94 (normale belkosten) en vraag naar een planadviseur. U kunt uw plan ook mailen (U verlaat deze site).

Berrybot Berry, de digitale assistent