Aansluiting voor riool en waterleiding

Hebt u een aansluiting op de waterleiding of het riool nodig? Wilt u een aansluiting verwijderen of verplaatsen? Of hebt u een tijdelijke aansluiting nodig? Om het goede proces te doorlopen, kiest u hieronder of u met een groot of met een klein bouwproject aan de slag gaat, of dat u een een tijdelijke wateraansluiting nodig hebt.

Een klein bouwproject is een project met aansluitingen voor minder dan 20 huizen. Of een project met een standaard riool- of wateraansluiting.

Lees meer

Hebt u een plangebied toegewezen gekregen, ontwikkelt u een deel van een nieuwe wijk of vrijstaande nieuwbouw? Bekijk de info die u nodig hebt.

Lees meer

Hebt u tijdelijk drinkwater nodig? Bijvoorbeeld voor een evenement? Dan kunt u een waterwagen of aansluitstuk huren.

Lees meer