Amsterdam Rainproof

Rainproof maakt Amsterdam bestand tegen hoosbuien. Samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Rainproof is een initiatief van Waternet.