Meedoen aan de ’Innovation challenge vismigratie’?

11 september 2017

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op zoek naar een nieuwe, eenvoudige methode om vismigratie langs stuwen in poldergebieden mogelijk te maken. Daarom schrijven we een 'challenge' voor een nieuw ontwerp uit. Bestaande technieken kennen nog een aantal problemen die we met deze challenge proberen aan te pakken. We willen het winnende ontwerp eerst testen. Als dit ontwerp goed werkt, dan kunnen we het in de praktijk toepassen.

Wat houdt het in?

U kunt zich tot 20 september 2017 aanmelden. Daarna organiseren we op 11 oktober a.s. een startbijeenkomst en lichten de challenge dan verder toe. U heeft dan 3 weken de tijd voor het uitwerken van uw ontwerp en (bij voorkeur) het bouwen van een prototype. De deelnemers kunnen op 1 november a.s. hun inzending presenteren tijdens de Amsterdam International Waterweek. Het waterschap maakt dan ook het winnende ontwerp bekend.

Deelname

Stuur vóór 20 september a.s.  uw contactgegevens, informatie over uw organisatie en een korte beschrijving van uw aanpak naar Jacques.van.alphen@waternet.nl 

Wij bevestigen daarna uw deelname.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op woensdagochtend 11 oktober informeren wij u over:

 • de aanleiding en achtergronden van deze challenge
 • de criteria waarop wij uw inzending beoordelen
 • de spelregels van de challenge, samenstelling jury enz.
 • het beschikbaar stellen van een (beperkt) budget

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u meer informatie over de startbijeenkomst en hoe u een budget kunt aanvragen voor de challenge (bouw prototype).

Follow up winnend ontwerp

Het uiteindelijke doel is dat we het winnende ontwerp in de praktijk testen en toepassen. Tijdens een ‘follow up-meeting’ (half november) bespreken we met de winnende partij of het waterschap een testmodel wil laten plaatsen en maken we verdere afspraken. Planning:

 • Plaatsing prototype (februari 2018)
 • Testperiode (maart-juni 2018)
 •  Evaluatie (juli 2018)
 • Informeren van het bestuur van het waterschap over het resultaat. Hier zit een advies bij over eventuele vervolgopdrachten voor aanleg op meerdere plekken (najaar 2018)

Achtergrondinformatie

Waterschap Amstel Gooi en Vecht is op zoek naar een nieuwe, eenvoudige methode om vismigratie langs stuwen in poldergebieden mogelijk te maken. Bestaande technieken worden nog weinig ingezet.

De belangrijkste redenen zijn:

 • Polders zijn min of meer stilstaande watersystemen. Er is weinig waterafvoer over stuw
 •  Waterverlies door de vispassage dat we compenseren met extra inlaat water;
 • Extra nutriëntenbelasting benedenstrooms door wateraanvoer via de vispassage, of bovenstrooms door extra inlaat water;
 • Technische aanpassingen om het watergebruik te beperken zijn relatief duur.

 De ideale vispassage voor stuwen in poldergebieden voldoet aan de volgende kenmerken

 • Laat effectief vis passeren;
 • Geen of minimaal waterverbruik (waterverbruik eenvoudig te beperken);
 • Eenvoudig, duurzaam en robuust ontwerp;
 • Eenvoudig te combineren met bestaande stuw, of is onderdeel van een nieuw type vispasseerbare stuw;
 • Betrouwbare werking (niet gevoelig voor verstoring);
 • Bediening en onderhoud niet arbeidsintensief;
 • Goedkoop in aanschaf (of productie) en onderhoud.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jacques van Alphen.

E-mail : jacques.van.alphen@waternet.nl

Telefoon : 06-52534819