Data & Sensoren

De ontwikkelingen bij informatie- en communicatietechnologie nemen de komende jaren een enorme vlucht. De vraag om transparantie en om toegang tot data wordt steeds groter, ook bij onze klanten. Met behulp van nieuwe technologie gaat Waternet informatie verzamelen en delen. Hiermee ontstaat een soort snelkookpan van nieuwe kennis.

Hier volgen enkele quotes uit het Strategisch Plan Digitalisering 2020: “Digitale ontwikkelingen zullen de maatschappelijke taak en het werk van de medewerkers van Waternet fundamenteel veranderen", "Waternet werkt in 2020 datagedreven" en "Innovaties zoals sensortechnologie, drones, big data en machine-learning betekenen dat we onze maatschappelijke waarde continu kunnen vergroten.” Het Strategisch Plan Digitalisering 2020 vormt de basis voor ons innovatieprogramma. Op weg naar informatiegestuurd werken wordt binnen Waternet hard gewerkt aan de digitalisering. We verkennen de waarde van nieuwe technologieën. Ook voeren we experimenten uit die niet allemaal direct toepasbaar zijn, maar waarvoor kennisopbouw, ervaring en haalbaarheid van belang zijn voor de toekomstige ontwikkelingen binnen Waternet. Ook maken we bij Waternet gebruik van ons Datalab.

Het combineren van onze eigen data met die van anderen (overheden, bedrijven, klanten) levert een efficiencyvoordeel op. We benutten en ontwikkelen nieuwe monitormethoden voor efficiënter onderhoud en betere sturingsprocessen. De informatievoorziening voor assetmanagement (drinkwaterleidingen, riolering en dijken) is gebaseerd op een gebiedsgerichte risicobenadering in combinatie met het gebruik van slimme meters. Als het zinvol is gebruiken we real-time informatie en voorspellingsmodellen voor de operationele besturing van drinkwater-, afvalwater-  en watersysteemprocessen.

In onze innovatiekas in Prodock, de innovatiehub van de Amsterdamse haven, willen we innovaties versnellen. Waternetters kunnen in deze kas samenwerken met studenten en ondernemers. Zo hoopt Waternet dat tussen verschillende disciplines meer kruisbestuiving ontstaat. Waternet gaat door met het verder ontwikkelen van haar vliegende drones, de zelfvarende drijfvuilvisboot Nautonomous en haar nieuwste aanwinst, de sonar-waterdrone Emily.

John de Rouw Trekker Informatiegedreven (SMART) bedrijfsvoering
Alex van der Helm Trekker Datalab