Update van de website Onderzoek en Innovatie

Innovatie

Waternet ontwikkelt kennis over water. Kennis gericht op het verbeteren van de kwaliteit van drinkwater, het afvoeren en zuiveren van afvalwater, het schoonhouden van oppervlaktewater en het onderhouden van dijken en waterkeringen. Hierdoor kan de watercyclus optimaal, veilig en duurzaam functioneren. Wij zijn constant op zoek naar innovatieve oplossingen. Deze website is een belangrijke toevoeging aan het uitoefenen van deze taak. De komende maanden werkt de stuurgroep Onderzoek en Innovatie daarom aan een update!

Waternet ontwikkelt kennis en innoveert in opdracht van de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). Naast doelmatigheid en goede dienstverlening geldt duurzaamheid als ons belangrijkste principe en is het de drijfveer achter veel onderzoek en innovaties. Digitalisering en technologische ontwikkelingen geven ons nieuwe mogelijkheden.

In 2020 willen we klimaatneutraal zijn en ook dragen we bij aan de energietransitie van Nederland. We willen zo weinig mogelijk CO2-uitstoot veroorzaken en als dat niet mogelijk is, willen we onze CO2-uitstoot compenseren. Energie en grondstoffen winnen we terug uit de watercyclus en ons afval minimaliseren we door circulair handelen. De gevolgen van klimaatverandering moeten we opvangen. Samen met anderen willen we een omgeving creëren die weersextremen zoals hoosbuien en droogte aankan. Deze ambities vormen een belangrijke drijfveer achter het onderzoeks- en innovatieprogramma van Waternet. Dat doen we niet alleen, want samen halen we meer uit water.

'Samenwerken betekent werken aan een gezamenlijk resultaat'

Het betekent voor Waternet oplossingen zoeken voor uitdagingen op watercyclusniveau en samenwerken met andere sectoren zoals ruimtelijke ordening, energie en afval. Daarnaast werken we structureel samen met een groot aantal partijen op regionaal, nationaal en internationaal niveau, met zowel onderzoeksinstituten, universiteiten, deskundigenverenigingen en andere samenwerkingsverbanden.

Benieuwd naar de nieuwe pagina's? Updates zijn met de onderstaande links te volgen.

Bezoek momenteel nog onze oude pagina’s: