Verantwoorde productie

Duurzaam

We zien veel kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater, drinkwater en ons watersysteem. Daarom werken we aan Nieuwe Sanitatie, Grondstoffen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

We beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. We zien veel kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater en ons watersysteem. Daarom zijn we bezig met nieuwe sanitatie en met het hergebruiken van grondstoffen. Behalve duurzame producten uit afvalwater liggen er ook kansen voor maatschappelijk verantwoord inkopen en voor het hergebruik van andere reststromen, zoals maaisel en bagger. Maar duurzaam gedrag begint ook met onszelf. Daarom ondersteunen we binnen Waternet ook kleinere duurzame initiatieven.

Enna Klaversma Innovatietechnoloog