Waterkwaliteit en technologie

Ons water blijft uitstekend

Waternet is verantwoordelijk voor schoon en veilig water. Een belangrijke drijver achter onderzoek blijft: Wat is nodig een goede dienstverlener te blijven, of zelfs nog beter te worden? We werken onder andere aan betere zuiveringstechnieken, aanpak van microverontreinigingen, hoogwaterbescherming, slimme oplossingen voor vernieuwing van ondergrondse infrastructuur en ecologisch herstel van ons oppervlaktewater.

Alice Fermont Coördinator Onderzoek & Innovatie