27 februari 2019

Waterzuivering Amsterdam Westpoort van het aardgas af

Het kantoor van onze waterzuivering in Westpoort is verbouwd. We hebben 2740 zonnepanelen geplaatst die veel stroom opwekken. Daardoor is er geen aardgas meer nodig. Zo dragen we bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

De RWZI Westpoort ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Bij de verbouwing hebben we zoveel mogelijk delen van het oude gebouw opnieuw gebruikt. Daarnaast hebben we ook zonnepanelen geplaatst.

Zonnepanelen

De zonnepanelen leveren 740 MWh per jaar. Dat is genoeg stroom voor meer dan 200 huishoudens. We gebruiken die stroom voor een deel van de installatie. En voor het verwarmen van het kantoor van de zuivering. Als er stroom over is, leveren we die terug aan het elektriciteitsnet. Dit veld met zonnepanelen is het grootste in Amsterdam.

Geen aardgas meer nodig

Omdat we het gebouw nu met stroom verwarmen, hebben we geen aardgas meer nodig. Omdat we geen aardgas meer verbranden, stoten we per jaar 340 ton minder CO2 uit.

Klimaatneutraal waterschap

Het waterschap wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Een manier om dat te doen is door zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken met zonnepanelen. In 2020 willen we in totaal 100.000 zonnepanelen hebben staan.

Meer nieuws en tweets

Onderzoek: is #kwijtschelding aanvragen makkelijker via de website? Wat denk jij? 🧐 Lees nu de resultaten 👇

GET TO THE CHOPPER! 🚁 Andre controleert vanuit de lucht of het water in de sloten schoon is. Dit noemen we schouwen 🧐 Het grootste gedeelte doen we met de auto, boot, fiets of lopend. Binnenkort een filmpje waarin we hier alles over vertellen! #waterkwaliteit

07 november 2019

Waterschap en gemeente halen plastic uit de grachten

Met een muur van luchtbellen houden we plastic uit de grachten tegen. Zo komt het niet in de Noordzee terecht.

Lees meer
14 augustus 2019

Kwaliteit drinkwater Amsterdam

Na een tweede test blijkt dat er niet langer poepbacteriën in het water zitten. U kunt uw kraanwater dus gewoon blijven drinken.

Lees meer