Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Grachtenwater nog nooit zo helder

25 mei 2020

De kwaliteit van het grachtenwater is verbeterd sinds de coronamaatregelen van kracht werden, waaronder het vaarverbod in de Amsterdamse grachten. Dat heeft een positief effect op het onderwater leven. Het water in de grachten is nog nooit zo helder geweest als in de afgelopen twee maanden. Dat blijkt uit extra metingen die Waternet in opdracht van het waterschap heeft uitgevoerd op 8 verschillende plekken in de stad waaronder de iconische Gouden Bocht bij de Herengracht.

Bij de metingen wordt er gekeken naar het doorzicht en de indringing van het licht in het water. Normaal is dat minder dan een meter. Dat betekent dat het licht de bodem niet kan bereiken. In de afgelopen maanden was het doorzicht op sommige meetpunten anderhalve meter. Dat is een enorm verschil. Hoe meer licht, hoe meer leven. Het betekent dat waterplanten zoals bijvoorbeeld de waterplomp een kans krijgen om zich in de gracht te vestigen, en daarmee ook de waterinsecten. Er ontstaat daardoor een gezond stedelijk ecosysteem.

Infographic waarop beschreven is dat het doorzicht in de Gouden Bocht is toegenomen sinds de coronamaatregelen

Inmiddels is het vaarverbod voor de pleziervaart in Amsterdam weer opgeheven. De metingen moeten uitwijzen wat voor effect dit zal hebben op het doorzicht en de indringing van het licht. Het vaarverbod heeft in ieder geval laten zien hoe snel het water kan opknappen van wat meer rust. 

Schone grachten

De waterkwaliteit van de grachten is de laatste jaren met stappen vooruit gegaan. Ongeveer 30 jaar geleden werden pas de laatste huizen aan de grachten aangesloten op het riool. Daarvoor werd het rioolwater geloosd in de gracht. Ook zijn vrijwel alle woonboten aangesloten op het riool. Dit heeft een enorm effect gehad op de verbetering van de waterkwaliteit. Ook droeg de verhuizing van de rioolwaterzuivering uit de stad naar het westelijk havengebied in 2006 bij aan het direct verbeteren van de waterkwaliteit. Sindsdien gaat het gezuiverde afvalwater via het Noordzeekanaal richting IJmuiden. Het water is nog nooit zo schoon geweest.

Berrybot Berry, de digitale assistent