16 december 2021

Roelof Kruize treedt af als algemeen directeur van Waternet

Op 1 maart 2022 treedt Roelof Kruize af als algemeen directeur van Waternet. Kruize is algemeen directeur vanaf de oprichting van Waternet in 2006. Hij is een van de oprichters van dit unieke publieke watercyclus bedrijf en haar voorloper DWR.

Binnen Waternet bundelen de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hun uitvoerende taken. Na 15 jaar vragen nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet en regelgeving om een grondige evaluatie. De opdrachtgevers van Waternet hebben deze evaluatie het afgelopen jaar uitgevoerd en recent is besloten de bestuurlijke samenwerking voort te zetten en zelfs te intensiveren. De komende periode richt zich op het optimaliseren van deze samenwerking, waarbij de structuur en cultuur van Waternet worden onderzocht en aangepast.

Aangezien voor Roelof Kruize zijn pensioen in zicht komt, hebben hij en het bestuur in goed overleg besloten op zoek te gaan naar een opvolger. Hiermee wordt dit natuurlijke moment in de ontwikkeling van Waternet benut. Wij zijn Roelof Kruize zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor het bedrijf en de resultaten die onder zijn leiding bereikt zijn. Waternet heeft zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal erkende organisatie met een sterk innovatief karakter. Kruize is onder andere initiatiefnemer van Amsterdam Rainproof, oprichter van Wereld Waternet en de Amsterdam International Water Week. Hij kreeg hiervoor erkenning door de keuze tot overheidsmanager van het jaar in 2003. Roelof heeft jarenlang zowel binnen Waternet als daarbuiten veel betekend voor kennis, innovatie en verduurzaming binnen de watersector en Waternet is dan ook verheugd dat hij als strategisch adviseur binnen Waternet de komende 1,5 jaar betrokken blijft om de internationale samenwerking verder vorm en inhoud te geven.

Roelof Kruize blijft tevens lid van het bestuur van Wereld Waternet waardoor wij nog enige tijd gebruik kunnen maken van zijn grote internationale kennis en netwerk.

Stichtingsbestuur Waternet