Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Waterkwaliteit kleine wateren in Nederland blijft zorgelijk

18 november 2021

Het gaat nog steeds niet goed met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland. Minder dan 1 op de 5 (17%) van de onderzochte wateren is van goede kwaliteit. Meer dan tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit.

Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters (U verlaat deze site)’. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. In het onderzoek zijn ook 10 wateren geselecteerd waar het wel goed gaat met de waterkwaliteit. Deze tien waterparels kunnen als voorbeeld dienen om meer waterparels in Nederland te realiseren.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op basis van de metingen de Albardagracht in Amsterdam-Geuzenveld geselecteerd als waterparel. Een goede waterkwaliteit herken je aan helder water in combinatie met onderwaterplanten en niet te veel voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat. De Albardagracht heeft voldoende onderwaterplanten en weinig voedingsstoffen in het water. In en rond het water leven veel verschillenden soorten watervogels en waterdieren waarvan we weten dat ze alleen voorkomen bij goede waterkwaliteit.

Sander Mager van waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor alles dat in of bij het water leeft. De waterschappen hebben de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit heeft nog niet overal effect. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat er ook wateren zijn waar het wel goed gaat met de biodiversiteit. Het is hard nodig om veel meer van deze zogenaamde ‘waterparels’ te realiseren. Daarom zoeken de waterschappen actief de samenwerking met andere betrokken partners en benadrukken we de noodzaak van een stevige aanpak aan de bron om vervuiling in sloten en plassen tegen te gaan. Dat is ook nodig om de Europese doelstellingen te halen. Eenmaal in het water, zijn deze stoffen er eigenlijk niet uit te halen.”

Albardagracht Amsterdam-Geuzenveld (002).png

Waterkwaliteit onder druk
De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk. De belangrijkste bronnen van vervuiling die moeten worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnresten en PFAS. Het merendeel van de vervuiling komt uit eigen land. Vergelijk je de gemeten waterkwaliteit uit dit en andere onderzoeken met andere Europese landen, dan bungelt Nederland onderaan de Europese lijsten.

In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit (KRW). Uiterlijk in dat jaar moet al het water in Europa voldoende schoon en gezond zijn. De resultaten van dit burgeronderzoek laten zien dat op basis van de gemeten parameters de waterkwaliteit in slechts 17% van de gemeten wateren goed is. Met nog vijf jaar te gaan is het een enorme opgave om de KRW-doelen te halen.

Hoe kan u bijdragen aan een betere waterkwaliteit?
In en rondom huis kan iedereen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Denk aan het vergroenen van uw tuin door tegels te vervangen door planten of gras. Vang water op in een regenton of koppel de regenpijp af. Zo kan het regenwater beter weglopen en stroomt het riool minder snel over bij hoosbuien. En gebruik geen bestrijdingsmiddelen in de tuin. Lever gebruikt frituurvet in bij de supermarkt en verf en andere chemicaliën bij het afvalstation in de gemeente.

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, de ASN Bank, diverse waterschappen waaronder waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat dit jaar voor de derde keer is gehouden. Dit jaar deden voor het eerst meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee.Berrybot Berry, de digitale assistent