10 augustus 2022

Werkzaamheden rioolgemaal Jan de Jonghstraat

De komende avond en nacht (10 augustus 2022) gaat Waternet een spoedreparatie uitvoeren aan het rioolgemaal in de Jan de Jonghstraat in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Het kan zijn dat deze reparatie lawaai- en stankoverlast veroorzaakt in de directe omgeving. Toch is het nodig deze reparatie nu uit te voeren.

rioolgemaal-jan-de-jonghstraat.JPG

Het rioolgemaal staat tussen de Jan de Jonghstraat en de Jan de Jonghkade. De werkzaamheden beginnen om 22.00 uur. We denken dat de werkzaamheden morgenochtend vroeg klaar zijn.

Wat is er aan de hand?

Een aanvoerleiding van rioolwater is gebroken. Daardoor zou rioolwater kunnen gaan lekken. Als we dit niet snel repareren zou het gemaal kunnen uitvallen. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Geur- en geluidsoverlast

Tijdens en na de werkzaamheden is het mogelijk dat u in de omgeving van het gemaal een zwavelgeur ruikt. Komende week gaan we maatregelen nemen om die stank te verminderen. Ook kunt u in de omgeving van het gemaal geluidsoverlast ervaren. We moeten namelijk een aantal rioleringsputten leegzuigen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.