Nieuwe cao bij Waternet voor 2023

27 december 2022

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) “Werken voor waterschappen” geldt 1 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De cao geldt voor ongeveer 14.000 medewerkers van waterschappen en daaraan verbonden organisaties.

Nieuwe cao bij Waternet voor 2023

Het personeel van Waternet valt onder de cao voor Werken voor Waterschappen. Dit zijn de gemaakte afspraken:

  • De nieuwe cao is 1 jaar geldig. Per 1 januari worden de salarissen verhoogd met 125 euro op basis van een 36-urige werkweek.
  • Na deze verhoging van 125 euro worden de salarissen per 1 januari verhoogd met 2,5 procent.
  • Per 1 juli gaan de salarissen omhoog met 2,5 procent.
  • Alle medewerkers ontvangen in december 2022 een eenmalige uitkering van € 1.000 bruto.
  • Ook worden de reiskostenvergoedingen verhoogd.

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

Voor medewerkers die vanaf 1 januari 2023 wettelijk ouderschapsverlof opnemen, zal Waternet de uitkering van het UWV voor maximaal 9 weken verlof aanvullen tot 100% van het brutosalaris.

Thuiswerkvergoeding

Waternet volgt voor de thuiswerkvergoeding het advies van het Nibud. De thuiswerkvergoeding blijft € 3,- netto per thuisgewerkte dag. Als het Nibud adviseert om een hogere thuiswerkvergoeding te geven, zullen werkgevers en vakbonden overleggen om te zien of de thuiswerkvergoeding aangepast moet worden.

Cao en salarisschalen

De nieuwe cao en de nieuwe salaristabellen zijn te vinden op vwvw.nl.