Waternet innoveert met regenwater onder de tramrails in Amsterdam

14 december 2022

In de Rivierenbuurt in Amsterdam vangen we regenwater op onder de tramrails. Zo voorkomen we wateroverlast en houden we de grondwaterstand op peil. Om te voorkomen dat deze opslag verstopt raakt met vuil en slib onderzoekt Waternet of we het regenwater vooraf schoon kunnen maken. Dan hoeft de trambaan niet open als er verstoppingen zijn

De trambaan in de Rivierenbuurt waaronder water opgeslagen gaat worden

Het klimaat verandert. Nu de zomers heter en droger worden daalt de stand van het grondwater meer dan normaal. Dit is gevaarlijk voor de houten funderingen waar oude gebouwen op steunen. In de Rivierenbuurt werken Waternet en de gemeente Amsterdam samen om wateroverlast en te lage grondwaterstanden te voorkomen.

Regenwater opvangen

Het opvangen van water in een dichtbebouwd gebied vraagt om slimme oplossingen. Amsterdam ligt vol met kabels en leidingen. Toch willen we regenwater opslaan zodat het na een hoosbui niet bij de huizen naar binnenloopt. Eén van deze oplossingen is om regenwater op te vangen onder de trambaan. Hier liggen geen kabels en leidingen en dus is er alle ruimte. Onder de trambaan kan ruim 500 m3 regenwater worden opgeslagen. In de zomer gebruiken we dit water om de grondwaterstand op peil te houden.

Slimme zuivering voor vuil en slib

Regenwater brengt ook vuil en slib met zich mee. Hierdoor kan de ruimte onder de trambaan waar we water opslaan verstopt raken. De tramrails kan niet zomaar worden verwijderd om dit schoon te maken.

Emma Little helpt vanuit TU Delft bij het onderzoek: ‘We moeten het water eerst schoonmaken voordat we het onder de trambaan opslaan. Daarom hebben we een twaalf meter lange zuivering geplaatst onder de grond op de Rooseveltlaan waar vuil en slib wordt opgevangen. Zo komt alleen schoon water onder de trambaan terecht. Elke keer als het regent doen we hier metingen. Zo weten we of de zuivering goed werkt.’

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Innoveren in Amsterdam

Waternet ontwikkelt kennis over water en innoveert in opdracht van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen en daarom werken we steeds aan nieuwe oplossingen. Zoals het verbeteren van drinkwater, het afvoeren en zuiveren van rioolwater, het schoonhouden van oppervlaktewater en het onderhouden van dijken en waterkeringen.