02 augustus 2022

Waternet stijgt op CO2-Prestatieladder

Bij Waternet vinden we het belangrijk om zo min mogelijk van het broeikasgas CO2 uit te stoten. De CO2-Prestatieladder helpt ons hierbij. Die helpt ons te begrijpen hoeveel CO2 we uitstoten. En waar we kunnen ingrijpen om die uitstoot kleiner te maken.

Windmolen--pexels-george-becker.jpg

In 2021 stootte Waternet 4.642 ton CO2 uit. Dat is ongeveer hetzelfde als 2.600 retourtjes met het vliegtuig van Amsterdam naar New York. Dit is veel lager dan eerdere jaren. In 2020 was de CO2-uitstoot nog 55.840 ton. Dit komt voor het grootste deel omdat we van Europese groene stroom zijn overgestapt naar 100% Nederlandse groene stroom.

Steeds groener

We blijven flinke stappen zetten. Waternet en zijn opdrachtgevers het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam willen graag zo veel mogelijk verduurzamen. Door onze zonnepalen stoten we elk jaar 1.200 ton minder CO2 uit. In Amsterdam rijden medewerkers van Waternet steeds vaker in een elektrische auto. En groene daken op ons hoofdkantoor aan de Amstel zorgen dat het hier in de zomer koeler blijft. Hierdoor hebben we minder elektriciteit nodig voor koeling.

Over de CO2-Prestatieladder

Waternet is beoordeeld op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit komt doordat we ons brandstof- en elektriciteitsverbruik hebben verminderd. De CO2-Prestatieladder is een belangrijk hulpmiddel dat bedrijven en overheden helpt minder CO2 uit te stoten. De prestatieladder heeft vijf niveaus. Hoe meer een bedrijf zich inspant om minder CO2 uit te stoten, hoe hoger het bedrijf op de CO2-ladder komt.

Benieuwd wat Waternet precies doet om de CO2-uitstoot te verminderen? Lees hier hoe we op weg zijn naar 0% CO2-uitstoot.