Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Annelore Roelofs nieuwe algemeen directeur Waternet

10 maart 2022

Annelore Roelofs start op 28 maart 2022 als algemeen directeur van Waternet. Zij is benoemd door het Stichtingsbestuur. Annelore volgt hiermee Roelof Kruize op die per 1 maart 2022 is gestopt als algemeen directeur.

Waternet is de enige publieke organisatie in Nederland die zorgt voor de hele waterkringloop. De organisatie levert drinkwater aan 450.000 huishoudens in Amsterdam en omgeving. Namens Waterschap Amstel Gooi en Vecht wordt gewerkt aan sterke dijken, voldoende water en schoon oppervlaktewater. Zo zorgt de organisatie namens de opdrachtgevers voor de gezondheid en veiligheid van ruim 1 miljoen inwoners.

Veel bestuurlijke ervaring

Sinds 1 mei 2020 is Annelore Roelofs plaatsvervangend hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Roelofs (1958) was onder andere voormalig korpschef bij de Nederlandse politie. Zij was de eerste vrouwelijke functionaris op deze positie bij de grootste politieregio van Nederland. Annelore Roelofs heeft ruime ervaring als bestuurder.

Na haar studie rechten was Roelofs eerst werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens als plaatsvervangend algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel in Amsterdam. Van 1997 tot 2002 werkte ze als plaatsvervangend en waarnemend korpschef van de regiopolitie in Flevoland. Van 2002 tot 2005 was Roelofs directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. In 2007 werd ze benoemd tot korpschef van de Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

Annelore Roelofs: “De publieke waarde van een organisatie als Waternet is groot. Een hele eer dus om leiding te mogen geven aan Waternet vanaf 28 maart. Ik ben onder de indruk van de inspanning die dagelijks wordt geleverd aan droge voeten, drinkwater, afvalwatertaken, andere belangrijke watertaken en de ondersteuning hiervan. Klimaatverandering en bodemdaling vragen om bijzondere aandacht. Daarnaast betekent de herijking van de governance van Waternet een belangrijke veranderopgave. Samen met de organisatie en bestuurders ga ik graag aan de slag met de mooie opgaven die er liggen.”

Stichtingsbestuur: “Belangrijk moment voor Waternet”

Roelofs vervult de rol op interim basis. Dit hangt samen met de veranderopgave waar Waternet voor staat.

Martien den Blanken, voorzitter Stichtingsbestuur Waternet: “Annelore is een zeer betrokken en ervaren bestuurder. De opdrachtgevers van Waternet, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, bezinnen zich op de toekomst. Zij versterken hun bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking en onderzoeken de governance (sturing en toezicht van de Waternetorganisatie). Een belangrijk moment voor deze uitvoeringsorganisatie. Ik ben ervan overtuigd dat Annelore met haar grote bestuurlijke en managementervaring Waternet op energieke wijze succesvol door de komende periode van verandering zal leiden samen met het directieteam en de opdrachtgevers. Ik wens Annelore veel succes met deze belangrijke taak en verheug me op de samenwerking met haar.”

Stichtingsbestuur

De opdrachtgevers van Waternet vormen samen het stichtingsbestuur. Hierin zijn vertegenwoordigd de wethouder Water van Amsterdam en de (waarnemend) dijkgraaf van het waterschap. Dit onder aanvoering van een onafhankelijk voorzitter. Het stichtingsbestuur is onder andere verantwoordelijk voor de benoeming van de algemeen directeur van Waternet.

Berrybot Berry, de digitale assistent